gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TMO PERSONELİ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 3 ARALIK'TA

TMO Görevde Yükselme Sınavı, 03 Aralık 2011, Cumartesi günü, Saat: 10.00’da yapılacaktır.

10 Kasım 2011 Perşembe 06:56
TMO Personeli İçin Görevde Yükselme Sınavı 3 Aralık'ta

 SINAVIN ADI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı.
SINAV ÜCRETĠ
     Sınava girecek adaylar için sınav ücreti  TMO tarafından, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(EĞĠTEK) Döner Sermaye ĠĢletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası BeĢevler/ANKARA Şubesine 
yatırılacaktır. Adaylar ayrıca ücret ödemeyecektir.
SINAV BAġVURUSU
 Sınava girecek adayların listesi TMO tarafından hazırlanarak EĞİTEK’e gönderilecek olup adayların 
ayrıca başvuru yapması gerekmemektedir.
 Adaylar, sınava girecekleri yer,  sınav saati gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgelerini, 23 Kasım
2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr Ġnternet adresinden alabilecektir.
SINAV YERĠ
ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
Görevde Yükselme Sınavı, 03 Aralık 2011, Cumartesi günü,  Saat: 10.00’da yapılacaktır.
SINAV UYGULAMASI
 Görevde Yükselme Sınavı  110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. Sınavlarda  100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluĢan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 Adaylar sınava, sınav giriĢ belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir.  Sınav GiriĢ Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan ve yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 Sınav soru ve cevap anahtarları  05 Aralık 2011  tarihinde http://www.tmo.gov.tr Ġnternet adresinden yayımlanacaktır. 
 Adayların sınav sonuç bilgileri  27 Aralık  2011  tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü’ne teslim edilerek aynı gün  http://www.tmo.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr    internet 
adresinden yayımlanacaktır.

Görevde yükselme ilanı için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET