gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINI KAZANAN TARIM PERSONELİNE ÖNEMLİ HATIRLATMA

Tarım Bakanlığı ünvan değişikliği sınavını kazanan her personel için

06 Mart 2015 Cuma 16:43
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINI KAZANAN TARIM PERSONELİNE ÖNEMLİ HATIRLATMA

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, ünvan Değişikliği sınavını kazanan her personel için;

1- Aslı gibidir onaylı diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi (Birim Amirinin onayı yeterlidir.)
2- Mahalli personel (Sicil numarası "M- "ve "1-" ile başlayanlar) için ise birinci maddeye ek olarak  onaylı Hizmet Cetveli.

Yukarıda yazılı belgeleri Birim Amirinin en geç 10 mart 2015 tarihinde Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde göndermesi gerektiği belirtildi. Belgesi eksik olanların tamamlanıncıya kadar ataması yapılmayacağından personelin bu tarihe kadar anılan belgeleri vermesi özlük hakları bakımından önem arz etmektedir.

kamudanhaberler, 06.03.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET