gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY ÜYE SEÇİMİ İÇİN 5059 ADAY

Yargıtay Üyeliğine seçilme niteliklerini taşıyan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin ekte belirtilen taslak liste incelenerek, listede olması gerektiği hâlde adı bulunmayanlar ile listede adı yer aldığı hâlde bu seçim için aday olmak istemeyenlerin buna ilişkin taleplerini UYAP üzerinden 15 Kasım 2011 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine bildirmeleri gerekmektedir.

19 Kasım 2011 Cumartesi 18:35
Yargıtay Üye Seçimi İçin 5059 Aday

  Yargıtay Kanunu’nun “Yargıtay Üyelerinin Nitelikleri ve Seçimi” kenar başlıklı 29’uncu maddesinin “Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süre ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından seçilir. Yargıtayda boşalan üyelikler yetkili kurula bildirilir. Boş olan üyelik sayısı en çok onu bulunca onuncu üyeliğin boşaldığı tarihten başlamak üzere en geç iki ay içinde seçim yapılması zorunludur. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ihtiyaç durumunu yetkili kurula duyurur.” hükmü ile Yargıtay Birinci Başkanlığının boşalan üyelik sayısına ilişkin yazısı gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca boşalan üyeliklere seçim yapılacaktır.


          Bu kapsamda Yargıtay Üyeliğine seçilme niteliklerini taşıyan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin ekte belirtilen taslak liste incelenerek, listede olması gerektiği hâlde adı bulunmayanlar ile listede adı yer aldığı hâlde bu seçim için aday olmak istemeyenlerin buna ilişkin taleplerini UYAP üzerinden 15 Kasım 2011 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine bildirmeleri gerekmektedir.

          Seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi, adaylara ait sicillerin daha sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi amacıyla 15 Kasım 2011 tarihinden itibaren seçimler sonuçlanıncaya kadar Kurula ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

        

Eki            : Taslak Liste

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET