gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÖK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AYRINTILARI

21.09.2015-02.10.2015 tarihleri arasında ADAY bilgileri KATILIMCI'lar tarafından http://sinav.anadolu.edu.tr/udgys/ adresindeki online başvuru formuna girilecektir.

13 Eylül 2015 Pazar 06:27
YÖK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AYRINTILARI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ YAZILISINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Açıklamalarda yer alan Yükseköğretim Kurulu"YÖK", Anadolu Üniversitesi "ÜNİVERSİTE", sınavorganizasyonu yapılacak olan kurum ve kuruluşlar "KATILIMCI", sınavakatılacak personel "ADAY" olarak anılacaktır.

18.09.2015 tarihinde online başvuru formu erişimbilgileri YÖK tarafından KATILIMCI'lar ile paylaşılacaktır.

21.09.2015-02.10.2015 tarihleri arasında ADAY bilgileriKATILIMCI'lar tarafından http://sinav.anadolu.edu.tr/udgys/ adresindeki online başvuruformuna girilecektir.

05.10.2015 tarihinde KATILIMCI'lar tarafındanADAY'lara sınav başvuru ücretini http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden kredi kartı ileyatırmaları yönünde bilgilendirme yapılacaktır.

Her ADAY'ın 12-16.10.2015 tarihleri arasındaÜNİVERSİTE'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden KDV dâhil 50.-(elli) TL sınav başvuru ücretini kredi kartı ile yatırması gerekmektedir.Ücretini yatırmayan ADAY'ların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Her ne sebepile olursa olsun sınav ücretini ödediği halde sınav başvurusundan vazgeçen,sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan ADAY'larınödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

02.11.2015 tarihinde sınav giriş belgeleri ÜNİVERSİTEtarafından http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresindenADAY'ların erişimine sunulacaktır.

Sınav 08.11.2015 tarihinde Saat 14.00'da ADAY'larınbağlı bulunduklan kurum/kuruluşlarına göre belirlenmiş olan aşağıdaki listedeyer alan 13 (onüç) sınav merkezinde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.ADAYTar kurum/kuruluşları için belirlenmiş olan sınav merkezleri dışında farklıbir merkezi tercih edemeyeceklerdir.

yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları

sınav merkezi

yükseköğretim kurulu başkanlığı

ankara

üniversitelerarası kurul başkanlığı

ankara

abant izzet baysal üniversitesi

bolu

amasya üniversitesi

samsun

balıkesir üniversitesi

balıkesir

bilecik şeyh edebali üniversitesi

eskişehir

çanakkale onsekız mart üniversitesi

balıkesir

çukurova üniversitesi

adana

dokuz eylül üniversitesi

izmir

ege üniversitesi

izmir

ercıyes üniversitesi

adana

galatasaray üniversitesi

istanbul

gaziosmanpaşa üniversitesi

giresun

giresun üniversitesi

giresun

gümüşhane üniversitesi

giresun

harran üniversitesi

diyarbakır

istanbul teknik üniversitesi

istanbul

karabük üniversitesi

bolu

karamanoğlu mehmetbey üniversitesi

konya

marmara üniversitesi

istanbul

mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi

istanbul

muğla sıtkı koçman üniversitesi

muğla

mustafa kemal üniversitesi

adana

necmettin erbakan üniversitesi

konya

ordu üniversitesi

giresun

orta doğu teknik üniversitesi

ankara

pamukkale üniversitesi

muğla

selçuk üniversitesi

konya

sinop üniversitesi

samsun

tunceli üniversitesi

diyarbakır

yıldız teknik üniversitesi

istanbul

yuzuncu yıl üniversitesi

van

YÖK'ün resmi internet sayfasında ilan edilen görevdeyükselme sınavına ilişkin konu başlıklarından soru dağılımı, Anayasanınyükseköğretime ilişkin maddeleri ile yükseköğretim mevzuatından yaklaşık %50,diğer konu başlıklarından da yaklaşık %50 şeklinde olacaktır. Unvan değişikliğisınavında ise ilgili alanlara ait sorular yer alacaktır. Sınav soru vecevapları hiçbir yerde yayımlanmayacaktır.


Görevde yükselme sınavına katılacak ADAY'lara 80 sorusorulacak ve 120 dakika sınav süresi verilecektir. Unvan değişikliği sınavınakatılacak ADAY'lara ise 50 soru sorulacak ve 75 dakika sınav süresiverilecektir.

ADAY'lar sınava girebilmek için http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden alacakları SınavGiriş Belgesi yanında resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesiveya pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belgesınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belge kontrolleri sınavgörevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanılabilecektir. Ancak,kullanılacak makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve programyapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb.tuşlar bulunamaz.

Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerindenyapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirmesırasında iptal edilen soru(lar) olması durumunda, iptal soru(lar) doğru kabuledilerek değerlendirmeye katılacaktır. ADAY'ların sınav sonuç puanlarındayuvarlama yapılmayacak, puanın küsuratlı olması halinde virgülden sonra ikihane dikkate alınacaktır.

Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / SoruSayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

09-13.11.2015 tarihleri arasında ADAY'lar sınavsorularına ilişkin itirazlarını http://sinav.anadolu.edu.tr/sb adresi üzerinden erişilenSınav İtiraz Formu vasıtasıyla gerçekleştireceklerdir. Başka kanallardanyapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazların geçerliolabilmesi için ADAY'ların Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekildedoldurması, çıktısını alması, imzalaması ve yukarıda belirtilen süre içerisindeKATILIMCI'ya teslim etmesi gerekmektedir KATILIMCI'lar, 16.11.2015 tarihindeitirazları online olarak YÖK'e iletecek, YÖK ise bu itirazları ÜNİVERSİTE'yeonline olarak iletecektir. İtirazlar hakkında ÜNİVERSİTE tarafından değerlendirmeyapılarak varılacak sonuç YÖK'e online olarak iletilecek, YÖK tarafındanKATILIMCI' lara online olarak bildirilecek ve KATILIMCI'lar tarafından daADAY'lara duyurulacaktır.

27.11.2015 tarihinde ÜNİVERSİTE tarafından kurum veunvan bazında en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasısınav sonuç listeleri YÖK'e online olarak iletilecektir.

04.12.2015 tarihinde sınav sonuç listeleri YÖKtarafından kurum ve unvan bazında resmi internet sayfasında ilan edilecek veyine YÖK tarafından KATILIMCI'lara iletilecektir.

07.12.2015 tarihinde KATILIMCI'lar tarafından sınavsonuçları ADAYTara duyurulacaktır.

08-14.12.2015 tarihleri arasında ADAYTar sınavsonuçlarına ilişkin itirazlarını http://sinav.anadolu.edu.tr/sb adresi üzerinden erişilenSınav İtiraz Formu vasıtasıyla gerçekleştireceklerdir. Başka kanallardanyapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazların geçerliolabilmesi için ADAY'ların Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekildedoldurması, çıktısını alması, imzalaması ve yukarıda belirtilen süre içerisindeKATILIMCI'ya teslim etmesi gerekmektedir. KATILIMCI'lar, 15.12.2015 tarihindeitirazları online olarak YÖK'e iletecek, YÖK ise bu itirazları ÜNİVERSİTE'yeonline olarak iletecektir. İtirazlar hakkında ÜNİVERSİTE tarafındandeğerlendirme yapılarak varılacak sonuç YÖK'e online olarak iletilecek, YÖKtarafından KATILIMCI'lara online olarak bildirilecek ve KATILIMCI'lartarafından da 25.12.2015 tarihinde ADAYTara duyurulacaktır.

Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğergörevlere atanacaklardan yazılı sınavdan sonra yapılacak olan sözlü sınavaşaması KATILIMCI'lar tarafından yürütülerek sonuçlandırılacaktır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET