gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURT KUR GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Sınava girecek aday listesi 14 Haziran 2011 tarihinde YURTKUR tarafından hazırlanarak EĞİTEK’e gönderilecek, adaylar ayrıca başvuru yapmayacaktır.

07 Haziran 2011 Salı 04:32
Yurt Kur Görevde Yükselme Sınavı

 
 SINAVIN ADI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı.
SINAV ÜCRETİ
Aday; 235 (ikiyüzotuzbeş) TL sınav ücretini 13–17 Haziran 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi TR770001000799055005375001 numaralı protokollü sınav gelirleri hesabına yatıracaktır.
SINAV BAŞVURUSU
Sınava girecek aday listesi 14 Haziran 2011 tarihinde YURTKUR tarafından hazırlanarak EĞİTEK’e gönderilecek, adaylar ayrıca başvuru yapmayacaktır.
SINAV YERİ
İZMİR
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
03 Temmuz 2011, Pazar günü, Saat: 10:00
SINAV UYGULAMASI
ü Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
 
ü Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 
ü Adaylar sınava, kurum kimlik kartı, özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve banka dekontu ile girecektir. Kurum kimlik kartı, özel kimlik belgesi ve banka dekontu yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 
ü Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
 
SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
ü Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha hâlinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
2 SINAV KONULARI
Görevde Yükselme Sınavı sorularının %60’ı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün hazırladığı sorulardan seçilecek, %40’ı ise Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak soruların konu başlıkları şunlardır:
A- T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları)
B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik
D- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat
E- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuat
F- Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar
G- Halkla İlişkiler
Ğ- Etik Davranış İlkeleri
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir. GRUP NO
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GRUP ADI
 
 
Şoför
 
ü Adayların sınav puanı eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin (YURTKUR tarafından verilen) sorularda en yüksek puanı alan tercih edilecektir.
İLETİŞİM ve DUYURU
ü Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.
 
ü Sınav soru ve cevap anahtarları 05 Temmuz 2011 tarihinde http://www.kyk.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
 
ü Adayların sınav sonuçları 27 Temmuz 2011 tarihinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR)’ne teslim edilecek ve aynı gün http://www.kyk.gov.tr ile http://www.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.
 
SINAV İTİRAZLARI
ü Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.kyk.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yapabilecektir.
 
ü Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların adaylara YURTKUR tarafından duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir.
 
ü Yapılan bu itirazları YURTKUR değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’ e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak YURTKUR’a bildirecektir.
 
ü ”Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği“ ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise YURTKUR inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara YURTKUR tarafından bildirilecektir.
 
ü İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi‘nin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) TL inceleme ücreti yatıracaktır.
 
ü Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
 
ü Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulama yoluyla durumunu öğrenebilecektir.
 
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET