gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı İlanı

21 Aralık 2014 Pazar 16:01
ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

 

SINAVIN ADI

 

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı (GTHB)

 

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

 

■Aday, sınav ücreti olarak 60 TL yi ( altmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 29 Aralık 2014 ve 05 Ocak 2015 tarihleri arasında yatıracaktır.

    SINAV YERİ ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ 18 Ocak 2015 Pazar günü saat:10.00'da yapılacaktır.

 

 
SINAV UYGULAMASI

Unvan Değişikliği Sınavında, 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 70 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

 

Sınavda sorulacak soruların dağılımı aşağıda verilen tabloda yer almaktadır.

 

Sıra No

Soru Dağılımı

Soru Sayısı

 

Görev Alanları

 

1

 

20

 

(Alan Bilgisi)

 

2

Bakanlığın Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Konular (Ortak Konular)

30

    Aday, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava girecektir.

    Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.


    Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından aranacak; cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile her türlü elektronik/mekanik cihazlarla gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

    Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ni, 12 Ocak 2015 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir. Adaylar sınav giriş belgelerini bağlı bulundukları kuruma onaylatacaklardır.

    Sınav soru ve cevap anahtarı 20Ocak 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.tarim.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

    Aday sınav sonuç bilgileri, 09 Şubat 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.tarim.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

    Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

 

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

 

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar; elektronik ortamda sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyecektir.

Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, sorumlu olacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

 

GRUP TABLOSU

 

 

Grup Kodu

Grup Adı

Mezun Olunan Bölüm Adları

1

Mühendis (1 nci Grup)

Ziraat Fakültelerinin

Ziraat Mühendisliği - Bahçe Bitkileri - Bitki Koruma - Bitkisel Üretim - Tarla Bitkileri - Tarımsal Biyoteknoloji

2

Mühendis (2 nci Grup)

Ziraat Fakültelerinin

Hayvansal Üretim - Süt Teknolojisi + Zootekni - Su Ürünleri

3

Mühendis (3 ncü Grup)

Ziraat Fakültelerinin

Tarım Makineleri - Teknolojisi - Tarımsal Yapılar ve Sulama - Mekanizasyon - Kültür Teknik - Tarım Ekonomisi - Toprak - Biyosistem

4

Mühendis (4 ncü Grup)

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi ve Teknolojisi Mühendisliği (Ziraat Fakültesi)

Gıda Bilimi ve Teknolojisi Mühendisliği (Tarım Ürünleri Teknolojisi)


5

Mühendis (Su Ürünleri)

Su Ürünleri Mühendisliği

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

6

Mühendis (Bilgisayar)

Bilgisayar Mühendisliği

7

Mühendis (Çevre)

Çevre Mühendisliği

8

Mühendis

(Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme)

Elektrik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektronik - Haberleşme Mühendisliği

9

Mühendis (Endüstri)

Endüstri Mühendisliği

10

Mühendis (Fizik)

Fizik Mühendisliği

11

Mühendis (Harita)

Harita - Jeodezi ve Fotogonometri Mühendisi

12

Mühendis (İnşaat)

İnşaat Mühendisliği

13

Mühendis (Jeoloji)

Jeoloji Mühendisliği

14

Mühendis (Kimya)

Kimya Mühendisliği

15

Mühendis (Maden)

Maden Mühendisliği

16

Mühendis (Makine)

Makine Mühendisliği

17

Mühendis (Metalurji)

Metalurji Mühendisliği

18

Mühendis (Tekstil)

Tekstil Mühendisliği

19

Mühendis (Tütün Teknolojisi)

Tütün Teknolojisi Mühendisliği

20

Mühendis (Orman)

Orman Mühendisliği

21

Veteriner Hekim

Veteriner Hekim

22

Mühendis (Peyzaj)

Peyzaj

23

Biyolog

Biyoloji

24

Kimyager

Kimya

25

İstatistikçi

İstatistikçi

Ekonometri


 

 

26

Matematikçi

Matematik

27

Ekonomist

iktisat

Ekonomi

Ekonometri

Maliye

28

Ev Ekonomisti

Ev Ekonomisi

Fakültelerin ilgili Bölümü

29

Basın Yayın (Spiker, Fotoğrafçı,Kameraman)

Fakültelerin ilgili Bölümü

Fakültelerin ilgili Bölümü

Fakültelerin ilgili Bölümü

30

Matbaacı

Fakültelerin ilgili Bölümü

31

Sosyolog

Sosyoloji

32

Programcı

Bilgisayar Programcılığı (Sertifika)

33

Veteriner Sağlık Teknikeri

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖF)

34

Sağlık Teknikeri

Tıbbi Laboratuar

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı

Protez ve Ortez

Patoloji Laboratuvarı

Radyoloji

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık Kurumları işletmeciliği

Çevre Sağlığı

Çevre

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

35

Tekniker (1 nci Grup)

Çevre Koruma

Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü

36

Tekniker (2 nci Grup)

Süt ve Ürünleri

Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık

Et Endüstrisi

Kesim ve Et

Kesim ve Et Endüstrisi


UnÜretim Teknolojisi

Ekmekçilik

Değirmencilik Meyve-Sebze işlemeGıda Teknolojisi Gıda Teknikerliği Fermantasyon Fermantasyon TeknikerliğiFermente Ürünler

GıdaKalitesi ve Sağlık Kontrolü

GıdaKalite ve Sağlık Kontrol

TarımÜrünlerinin Muhafazası ve Depolanması

BitkiselÜrünlerde Muhafaza ve Pazarlama

Hasat Sonrası Teknolojisi

Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi

Bahçe Ziraatı

Bitkisel Üretim

Budama ve Aşılama

Fidan ve Fidecilik

Fidan Yetiştirme

Bağcılık

Sebze Üretimi

Çay Eksperliği


37


Tekniker (3 ncü Grup)

Fındık Eksperliği


BitkiKoruma

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri TarlaBitkileri Sulama Teknolojisi Tarımsal Sulama YönetimiTarımsal Sulama

Tütün Yetiştiriciliği veişlemeciliği Mantarcılık

Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi


 

 

 

 

Zeytin Endüstrisi

Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme

Organik Tarım

Tohumculuk

Seracılık

Seracılık- Budama ve Aşılama

Tarım

Tarım (AÖF)

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Peyzaj

Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Ormancılık

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

38

Tekniker (4 ncü Grup)

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Tavukçuluk

Endüstriyel Tavukçuluk

39

Tekniker (5 nci Grup)

Hayvansal Üretim

Süt Hayvancılığı

Besicilik

Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

40

Tekniker (6 ncı Grup)

Arıcılık

ipek Böcekçiliği

41

Tekniker (Su Ürünleri)

Su Ürünleri

Balık Yetiştiriciliği

Su Ürünleri işleme Teknolojisi

42

Tekniker (7 nci Grup)

Geleneksel El Sanatları

El Sanatları

Dokumacılık ve El Sanatları

El Basmacılığı

Halı ve Kilim


Halıcılık

Halıcılık ve Desinatörlüğü

Mobilya ve Dekorasyon Ağaç işleriÇini işlemeciliği Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kimya Teknolojisi Kimya

Lastik Teknolojisi


43


Tekniker(8 nci Grup)


Rafineri ve Petrokimya

Rafineri


Petrokimya

Laboratuar

44

 

Tekniker(9 ncu Grup)


Tarımsal Laboratuar

Tekstil

TekstilBaskı Tekstil Dokuma Tekstil iplikçilik Dokuma Örme


Örme Teknolojisi

Pamuk Eksperliği ve iplikçilik

Pamuk Pazarlama ve iplikçilik

Makine Resim Konstrüksiyon

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim


 

45

Tekniker (10 ncu Grup)


Bilgisayar Destekli Makine-ResimKonstrüksiyon

Bilgisayar Destekli Tasarım

Makine

Makine Yağları ve YağlamaTeknolojisi iş Makineleri

Bilgisayar Destekli Makine TermikSantral Makineleri Metal işleri


TarımMakineleri

Tarım Alet ve Makineleri


 

46

Tekniker (11 nci Grup)


Metalurji Malzeme Metalografi ve Malzeme Muayenesi Oto Elektrik-Elektronik Oto Motor Teknolojileri Otobüs Tamir ve Bakım Otomotiv EndüstrisiOtomotiv


Otomotiv Tasarım ve imalat

Motor

Otomotiv Satış Sonrası Hizmet

OtomotivTeknolojisi

Yapı Denetim Yardımcılığı inşaat

inşaat Teknikerliği Yapı TesisatTeknolojisi Tesisat Teknolojisi Sıhhi Tesisat

Yapı Donatım Teknolojisi

Petrol Sondajı ve Üretimi

Sondajcılık


47


Tekniker(12 nci Grup)


Mimari Restorasyon

içMekan Koruma ve Yenileme


Restorasyon

Restorasyon ve Konservasyon BinaKoruma ve Yenileme Harita Kadastro Harita

Harita Teknikerliği Harita ve MadenÖlçme inşaat Teknolojisi Mermer Teknolojisi


Elektrik

Termik Santrallerde Enerji Üretimi

Enerji

Hidroelektrik Santralleriiklimlendirme Soğutma Soğutma Tesisatçılığı Soğutma Tesisatı Soğutma veHavalandırma Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi

SıhhiTesisat ve Doğalgaz

Doğalgaz ve Isıtma

Telekomünikasyon


 

 

48


 

Tekniker (13 ncü Grup)


Haberleşme

Haberleşme Teknolojisi ElektronikHaberleşme Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Teknikerliği Elektronik

Endüstriyel Elektronik


Elektronik Yüksek Teknisyenliği

Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi

Kontrol Sistemleri Teknolojisi

Kontrol ve Ölçü Aletleri


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniker (14 ncü Grup)


Otomasyon Mekatronik Elektronik Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Radyo TV Yayıncılığı Radyo ve Televizyon Tekniği Bilgisayar Destekli Yayıncılık Masaüstü Yayıncılık


 

 

 

 

 

 

 

 

Matbaacılık

 

 

Tasarım ve Basım-Yayıncılık

 

 

Serigrafi

 

 

Matbaacılık ve Baskı Teknikleri

 

 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

 

 

Fotoğrafçılık

 

 

Fotoğraf

 

 

Radyo - Televizyon Yayımcılığı

 

 

Radyo - TV Yayımcılığı

 

 

Radyo ve TV Yayımcılığı

 

 

Radyo ve Televizyon Yayımcılığı

 

 

Film Yapım Teknikleri

 

 

Radyo - Televizyon Tekniği

50

Tekniker

Sahne Tasarımı

(15 nci Grup)

 

 

Mimari Dekoratif Sanatlar

 

 

Bilgisayar

 

 

Bilgi işlem

 

 

Bilişim-Yönetim

 

 

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

 

 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

51

Tekniker

Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

(16 ncı Grup)

 

 

Bilgisayar Donanımı

 

 

Bilgisayar Programcılığı

 

 

Bilgisayar Programlama

 

 

Bilgisayar Operatörlüğü

 

 

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

 

 

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

52

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Veteriner Sağlık

 

 

Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Gıda Analizi)

53

Teknisyen

Yiyecek içecek Hizmetleri / Servis

(Ziraat)

 

 

Besin Kontrol ve Analizleri

 

 

Ziraat


54

Teknisyen (Çevre Sağlık)

Çevre Sağlık

55

Teknisyen (Ağaç İşleri)

Ağaç işleri

Marangoz

Mobilya ve Dekorasyon

56

Teknisyen (Bilgisayar)

Bilgi işlem

Bilişim Teknolojileri Alanı

Bilgisayar Yazılım

Bilgisayar Donanım

Bilgisayar

57

Teknisyen (Çocuk Gelişimi)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

58

Teknisyen (1 nci Grup)

Elektrik

Elektrik Tesisatçılığı

Elektrik-Elektronik Endüstriyel Bakım Onarım

Elektronik

Endüstriyel Elektronik

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Telekominikasyon

59

Teknisyen (2 nci Grup)

Makine

Makine Ressamlığı

Torna Tesviye

Tesviye

Torna Tesviye - Makine Teknolojileri

Metal işleri

Motor

Mikroteknoloji

60

Teknisyen (3 ncü Grup)

Sıhhi Tesisat

Tesisat Teknolojisi

Yapı

Altyapı

61

Teknisyen (4 ncü Grup)

Hazır Giyim

Dokuma

Konfeksiyon


 

 

Nakış

 

 

iplik

62

Teknisyen (Matbaa)

Matbaa

63

Teknisyen (Resim)

Resim - Grafik ve Fotoğraf - Kuyumculuk

64

                      Laborant

Laboratuvar

      Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

      Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

      Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru /soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

      Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi durumunda, hatalı olan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir

 

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi "Alo 147" numaralı telefondan yararlanabilecektir.

 

SINAV İTİRAZLARI

      Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.tarim.gov.tr ve www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde GTHB'ye yapabileceklerdir. Yapılacak itirazlardan sınav uygulaması ve soru-cevap anahtarı ile ilgili olanları ÖDSGM'ye gönderecek, sınav sorularına ilişkin olanlar ise GTHB tarafından cevaplandırılacaktır.

      Adaylar, sınav uygulaması ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 10 TL (OnTL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

      Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5


(beş)iş günü içerisinde GTHB yapılacaktır. GTHB bu itirazları ÖDSGM'yegönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GTHB'ye bildirecektir. ÖDSGM'ye gelen evrak kayıttarihi geçerli olacaktır.

      Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

      Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan,sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

 

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET