gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AVUKATLARA UYAP ÜZERİNDEN HAKİM ONAYLI DOSYA İNCELEME KAPANDI

Adalet Bakanlığı tarafından UYAP Avukat Portal üzerinden avukatların ilgili dosya yargıcının onayını almak suretiyle dosya incelemesi kapandı.

01 Mayıs 2015 Cuma 11:23
AVUKATLARA UYAP ÜZERİNDEN HAKİM ONAYLI DOSYA İNCELEME KAPANDI

Avukat haberleri

Adalet Bakanlığı tarafından UYAP Avukat Portal üzerinden avukatların ilgili dosya yargıcının onayını almak suretiyle dosya incelemesine olanak sağlayan sistem kaldırılması üzerine Türkiye Barolar Birliği harekete geçti. Birlik "bu keyfi uygulamaya son verilmesi için" Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu duyuruldu.

Birlik Birlik Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu imzalı Adalet Bakanlığına gönderdiği yazı;

UYAP Avukat Portal üzerinden avukatların ilgili dosya yargıcının onayını almak suretiyle dosya incelemesine olanak sağlayan buton anlaşılamayan bir tutumla ve gerekçesi de ilan edilmeden siteden kaldırılmıştır.

Öncelikle Sayın Bakanlığınızla yaptığımız görüşmelerde defaten dile getirildiği üzere bu tür değişikliklerin yargının ayrılmaz bir parçası olan savunmayı temsilen Barolar ve Barolar Birliği ile görüşülerek yapılması kanaatimizce ihmal edilmemesi gereken bir zorunluluktur. Böylece hata ihtimali en aza inecek, aynı konuda pek çok kez değişiklik yapılması yerine tutarlı ve yeknesak bir sistem oturtulması mümkün olacaktır.

Konunun esasına gelince; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 46/2. maddesi "Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir" emrini içermektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun 445/2 maddesi "Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir." emrini içermektedir. Aynı şekilde Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 5/9. maddesi "Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP'tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir. " düzenlemesi ile vekâletname olmaksızın avukatın dosya incelemesinin mümkün olduğunu hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade etmiştir.

Mevzuatta yer alan açık hükümlere rağmen keyfi bir uygulama ile avukatların ve hakimler ile kalem personelinin işini kolaylaştıran bir uygulamanın kaldırılmış olması yerinde olmamıştır. Adil yargılanma hakkının ve genel olarak adaletin tesis edilmesinin esaslı bir unsuru olan süratin ve adalete erişime kolaylığın bir gereği olarak, UYAP Avukat Portahn mevzuatta emredilen dosya incelemeye uygun hale getirilmesini talep ederiz.
Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET