gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KURBAN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

Yaklaşan kurban bayramı münasebetiyle hayvan hareketlerinin yoğun olmasından dolayı sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması açısından kurbanlık hayvan alacak vatandaşların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

23 Ağustos 2016 Salı 10:09
KURBAN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

Yaklaşan kurban bayramı münasebetiyle hayvan hareketlerinin yoğun olmasından dolayı  sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması açısından  kurbanlık hayvan alacak vatandaşların aşağıda belirtilen  hususlara  dikkat etmeleri gerekmektedir.

1- Kurbanlık olarak alınacak küçükbaş ve büyükbaş hayvanların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kurulan bilgisayar destekli veri tabanlarında kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpelerinin olmalıdır.

2- İller arası sevklerde hayvanların resmi veteriner hekim tarafından sağlık muayenesinden geçmiş olduğuna dair veteriner sağlık raporu bulunmalıdır. Hiçbir surette veteriner sağlık raporu bulunmayan hayvan satın alınmamalıdır. Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine, bu hayvanların kesiminin yapıldığı kesimhane sahiplerine idari para cezası uygulanacağı bilinmelidir.

3- Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanların; Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinden ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerden alınmasına dikkat edilmelidir.

4- Nakil esnasında hayvanların araçlara aşırı yüklenmemesine özen gösterilmeli, bu araçlarının hayvanların sağlıklı bir şekilde yolculuk süresince yem ve su ihtiyaçları karşılanmasına ve yeterli havalandırma şartlarına sahip olmasına dikkat edilmelidir. Hayvan nakillerinde kullanılan araçlar; nakil öncesinde ve nakil sonrasında mutlaka temizlenip, dezenfekte edilmelidir. Bu kurallara uymayan yetiştiricilerimize, kesim yerlerine ve araç sahiplerine idari para cezası uygulanacağı unutulmamalıdır.

5- Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonunun önceden belirlediği kesim yerlerinde; köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesmeleri gerekmektedir. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimine izin verilmemektedir.

7- Kesilen kurban küçükbaş ise kulak küpeleri, büyükbaş ise kulak küpeleri ile birlikte pasaportları, eğer kesim sırasında görevli kişilere teslim edilmemiş ise, mutlaka Muhtarlıklara,  İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine kesimi takiben yedi gün içerisinde teslim edilmelidir. Böylece kesilen kurbanın bilgisayar destekli veri tabanından düşülmesi ve hayvan kayıt sisteminin güncellenmesi sağlanmış olacaktır.

8-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmeli , gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmemeli, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanların tercih edilmesi gerekmektedir.

9-Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, gebe, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın burulmuş, doğuştan boynuzsuz olması, şaşı,, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez." Kurban alacak vatandaşlarımızın bu konulara dikkat etmesi gerekmektedir.

10-"kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da genel olarak, deve 5; sığır ve manda 2; koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa kurban edilebilir.

11-Ayrıca kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların üreticiler tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerine getirilmemesi gerekmektedir. Bu tür hayvanların getirilmesi halinde pazar yerine alınmayacağı konusunda da yetiştiricilerimizi uyarıyoruz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET