gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YSK SEÇMEN LİSTELERİ HAKKINDA UYARI YAPTI!

Yüksek Seçim Kurulu seçmen kütüğü kayıtları hakkında seçmenleri uyardı.

03 Eylül 2015 Perşembe 20:07
YSK SEÇMEN LİSTELERİ HAKKINDA UYARI YAPTI!

Yüksek Seçim Kurulu seçmen kütüğünde olası hata ve değişikler hakkında seçmenleri uyardı. 2 Eylül tarihinde muhtarlıklarda askıya çıkarılan kayıtlardaki olası hata ve işlenmeyen değişikler için seçmenlere son başvuru tarihini duyurdu.

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIDA


Muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün (2 Eylül 2015 Çarşamba) TSİ 08.00'da muhtarlıklarda askıya çıkmış, yurt dışı seçmen kütüğü internet ortamında ilan edilmiştir.

SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT İÇİN SON TARİH 10 EYLÜL 2015 Perşembe saat 17.00 (TSİ)

1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanabilmek için vatandaşlarımızın seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri (Seçmen Sorgulama) ve kayıtlı değillerse 10 Eylül 2015 Perşembe günü Türkiye saati ile saat 17.00' a kadar kayıt olmak veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere müracaat etmeleri gerekmektedir. Yurt içinde yaşayan seçmenler askı süresi içinde başvurularını, herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabileceklerdir.

Yurt İçi Seçmenler

2 Eylül- 10 Eylül 2015 tarihleri arasında (Askı Dönemi) 

a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

b) Askı süresi (2 Eylül 2015 - 10 Eylül 2015) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan
kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Seçmenler askı süresi içinde başvurularını, yukarıda sayılan belgelerle birlikte herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabileceklerdir.

Görme ve ortopedik engelli seçmenlerin;

2-10 Eylül 2015 tarihleri arasında; engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmaları gerekmektedir.
Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına,
Yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile
kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurması ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Yurt Dışı Seçmenler

2 Eylül Çarşamba (Türkiye saati ile 08:00) ile 10 Eylül 2015 Perşembe (Türkiye saati ile 17:00) tarihleri arasında;

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen,

Yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar,
Kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler veya
Yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler;
Askı Döneminde Yurt Dışında iseniz;

Bağlı bulunduğunuz veya herhangi bir dış temsilciliğe şahsen başvurabilirsiniz:

Temsilciliğe başvurarak ADRES BEYAN FORMU (B) doldurmanız gerekmektedir.
Temsilcilikler, sizin tarafınızdan doldurulup imzalanan ADRES BEYAN FORMU (B) tarayarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderir.
Dayanak: Yurt Dışı Güncelleştirme Genelgesi: Madde-4 (a,b)
Askı Döneminde Yurt İçinde iseniz;

Yurt dışında ikamet ediyor ancak askı dönemi içerinde yurt içinde bulunuyorsanız;

En yakın nüfus müdürlüğüne pasaportunuz ile birlikte müracaat ederek ADRES BEYAN FORMU (B) doldurmanız ve adres tescil işlemini yaptırmanız gerekmektedir.
Nüfus müdürlüğünce tescil edilen adresinize ilişkin imzalı ve onaylı ADRES BEYAN FORMU (B)  nuzun bir örneği ve eklerini ya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeniz ya da herhangi bir ilçe seçim kuruluna teslim etmeniz gerekmektedir.
Dayanak: Yurt Dışı Güncelleştirme Genelgesi: Madde-4 (c)
Önemli Açıklama: Seçmenler, doğrudan İlçe Seçim Kurullarına başvuruda bulunamazlar, öncelikle Nüfus Müdürlüklerine başvurup imzalı ve onaylı adres beyan formlarını almalıdırlar.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET