gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

'PROTOKOLÜN KALDIRILMASI İSTENDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Vedal Ahsen Coşar ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Eriş Bilaloğlu, terör örgütleri ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamındaki "Üçlü Protokof'ün yürürlükten kaldırılmasını istediler.

14 Aralık 2010 Salı 18:02
'Protokolün kaldırılması istendi

 Coşar ve Bilaloğlu, Barolar Birliği'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Eriş Bilaloğlu, tutuklu ve hükümlülere ilişkin düzenlemeleri içeren "Üçlü Protokol'ün Sağlık, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca 17 Ocak 2000'de imzalandığını, 2003 yılında mevcut hükümet tarafından da yinelendiğini belirtti. Protokol'ün, terörle mücadele ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamındaki tutuklu ve hükümlülerin muayenesi sırasında yalnız olamayacaklarını öngören 61. maddesinin, insan haklarına ve hekimlik mesleğinin ilkelerine aykırı olduğunu savunan Bilaloğlu, bu hükmün ayrıca hastanın tıbbı yardım ve tedavi alma hakkını ortadan kaldırdığını öne sürdü. Bilaloğlu, bu hükmün, tıp mesleğinin etik ilkelerini ve Anayasa ile güvence altına alınan özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini de vurgulayarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, hastaların dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan muayene ve tedavi edilmelerinde, gizlilik ilkesine uyulmasının öngörüldüğünü anımsattı. Eriş Bilaloğlu, "Ulusal ve uluslararası nitelikteki sözleşmeler ile yasa, tüzük ve önetmelik hükümlerine göre polis ya da diğer koluk görevlilerinin muayene odasında bulunmamaları gerekir" diye konuştu. Eriş Bilaloğlu, sağlık meslek ilkelerine aykırı düzenlemeleri içeren bu protokolden Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın imzasını çekmesini istediklerini de söyledi. "Hekimlerin teröristle baş başa bırakılması durumunda can güvenliği sağlanır mı? ' sorusuna Bilaloğlu, "Hekimler savaşta bile karşısındakini düşman askeri değil, yaralanmış bir hasta olarak gören bir rolle ilişkıîendirilmiştir. Katil, terörist, sıfatı ne olursa olsun hekim için bu kişiler önce hasta olmalıdır" dedi. Vedat Ahsen Coşar da en temel insan hakkı olan sağlık hakkının bir protokol ile kısıtlanmasının çok açık bir hukuk ihlali olduğunu söyledi. Hasta ve hekim ilişkisinin gizlilik ortamında yürütülmesinin sağlanmasının devletin görevi olduğunu dile getiren Coşar, kaçma şüphesi veya benzer nedenlerle alınması zorunlu önlemlerin bu temel ilke zedelenmeden alınması gerektiğini ifade etti. Coşar, "İnsan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine, etik değerlere, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümlerine açıkça aykırı olan Üçlü Protokol'ün ivedilikle yürürlükten kaldırılmasını, tutuklu ve hükümlülerin muayenesinin ulusal ve uluslararası mevzuata göre yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Coşar, yaptıkları sağrıya ilgili bakanlardan yanıt geleceğine inandığını belirterek, bunun olmaması halinde hukuki vollara başvuracaklarını kavdetti.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET