gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

120 BİN İSTİHDAM, YATIRIM TEŞVİK VE SİGORTA PRİM DESTEĞİ AYRINTILARI

İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi ayrıntılarını Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı.

02 Nisan 2015 Perşembe 12:02
120 BİN İSTİHDAM, YATIRIM TEŞVİK VE SİGORTA PRİM DESTEĞİ AYRINTILARI

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ne ilişkin ayrıntıları açıkladı. 

1-Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programı'nda çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecek. İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşürülebilecek.

Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecektir. İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşürülebilecektir.
İşbaşı Eğitim Programı sonrası kursiyerler aynı işkolunda işe alınırsa;
 İmalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenecektir.
2015 Temmuz ayına kadar işbaşı eğitimine başlanmış olması halinde ilave 6 ay daha desteklerden faydalanılabilecektir.

2-Toplum yararına çalışma kapsamında ilave 120 bin istihdam sağlanacak.

3-Yatırım döneminde uygulanan vergi indirimi artırılacaktır. Yatırımcılarımızın 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacak.

4-Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilecek. İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınacak ve 5'inci bölge desteklerinden yararlandırılacak.

5-Yeni yatırımcıya daha fazla destek ve vergi indirimi verilecek. 2014 yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015'e kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek.

6-Vadeli ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) oranı sıfıra indirilecek. Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranı yüzde 6’dan yüzde 0’a indirilmekte, böylece sanayicinin girdi maliyeti azaltılmaktadır.

7-Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başlatılmıştır. Düzenleme ile kadın girişimcilerin 100 bin liraya kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlanmaktadır.

İmalatçı KOBİ’ler:

Mevcut durumda her bir KOBİ için 1,5 Milyon TL ve her bir risk gurubu için 2 Milyon TL olan kefalet limiti, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin yatırım kredileri için 2,5 Milyon TL’ye, her bir risk grubundaki imalatçı KOBİ’ler için ise 3 Milyon TL’ye çıkarılmıştır.

Ayrıca, diğer KOBİ’ler için 8 yıl olan maksimum vade, imalatçı KOBİ’ler için 10 yıla çıkarılmış, diğer KOBİ’ler için %75 olan kefalet oranı imalatçı KOBİ’ler için %80’e çıkarılmıştır.


Kadın Girişimciler:

Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme yapılmıştır. Düzenleme ile Kadın Girişimcilerin 100 bin TL’ye kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla %85 oranında kefalet imkanı sağlanmaktadır8-Sigorta primi işveren hissesi desteği hem süre hem de oran itibarıyla artırılıyor. Şu anki sigorta primi işveren hissesi desteği 1. bölgede süre itibarıyla yokken 2 yıla, 2. bölgede 3 yıla, 3. bölgede 3 yıldan 5 yıla, 4. bölgede 5 yıldan 6 yıla, 5. bölgede 6 yıldan 7 yıla, 6. bölgede 7 yıldan 10 yıla çıkarılacak.

9-KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

 10-Türkiye Kalkınma Bankası bütün bu kalkınma, istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği verebilmek için çok ciddi bir şekilde yeniden yapılandırılacak ve dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilecek düzeye getirilecek.

K:Başbakanlık

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET