gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

17/12/2010 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

17 Aralık 2010 CUMA - Resmî Gazete Sayı: 27788

17 Aralık 2010 Cuma 14:00
17/12/2010 tarihli atama kararları

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/1146

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak ekli listede adı belirtilen kişinin görevlendirilmesi; Adalet Bakanlığının 30/11/2010 tarihli ve 81956 sayılı yazısı üzerine, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

ATAMA KARARI

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2010/811

1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Destekleri Genel Müdürlüğüne Mehmet YENER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2010/813

1 – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine), Taşkın TEMİZ’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/830

1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Mehmet PAÇACI’nın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Devlet Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/824

1 – Bu Kararnamede isimleri yazılı on bir Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN M. Vecdi GÖNÜL

Başbakan Millî Savunma Bakanı

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Mustafa ERUYAR, KONYA MERAM, 2009-1, 11/6/2009, 12’nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) AĞRI

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Harun Birol MERT, KAYSERİ ÖZVATAN, 2009-Yd.1, 11/6/2009, 7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) DİYARBAKIR

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Oğuzhan ÖNSEL, TRABZON BEŞİKDÜZÜ, 2009-2, 11/6/2009, 9’uncu Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ERZURUM

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Zafer ÖĞRETİCİ, AKRASAY GÜZELYURT, 2009-Yd.2, 11/6/2009, EGE Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) İZMİR

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Hamit Can YÜKSEL, ADANA YÜREĞİR, 2009-3, 11/6/2009, 1’inci Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) İSTANBUL

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Hasan Hüseyin ŞAHİN, ORDU MERKEZ, 2009-4, 25/7/2009, 5’inci P. Eğt. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) SİVAS

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Hasan KAYRAN, DENİZLİ KALE, 2009-5, 11/6/2009, 5’inci Zh. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) GAZİANTEP

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Hüseyin Tanfer AYHAN, UŞAK MERKEZ, 2009-6, 11/6/2009, 48’inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) TRABZON

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Sonat GÜVENÇ, DENİZLİ HONAZ, 2009-7, 11/6/2009, 8’inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ELAZIĞ

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Mustafa CAN, ELAZIĞ MERKEZ, 2009-8, 11/6/2009, 8’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ELAZIĞ

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Onur EMÜR, GİRESUN KEŞAP, 2009-10, 27/8/2009, 7’nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) DİYARBAKIR

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/814

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;

- Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü, Büyükelçi Reha KESKİNTEPE’nin,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ebru BARUTÇU GÖKDENİZLER’in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/815

1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdür Yardımcılığına Cüneyd ALBAYRAKOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nimet ÇUBUKÇU

Başbakan Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/816

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, Ali Rıza KORKMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/817

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Mehmet ÖZKAN’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/818

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çankırı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Kırklareli Bayındırlık ve İskan Müdürü Şevket ONHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/820

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne Ramazan ÇELİKKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/821


1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına İsmail SEVİNÇ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

16/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET