gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2 YILLIK DÖNEMDE KAMU MALİYESİ AÇIKLANDI

Maliye Bakanlığının 2014-2016 dönemi bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi, Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Bakan Şimşek önümüzdeki 2 iki yıl içinde kamu harcama ve politikaları hakkında önemli sinyaller verdi.

09 Ekim 2013 Çarşamba 08:51
2 YILLIK DÖNEMDE KAMU MALİYESİ AÇIKLANDI

2014-2016 döneminde ekonomi politikasının temel amacının, dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan da büyümeyi artırmak olarak belirlendiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: 

"Aynı dönemde maliye politikasının temel önceliklerini ise ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması, faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulması ve kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması oluşturmaktadır. Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek, kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması teşvik edilecektir. Harcama programları önceliklendirilerek verimsiz harcamalardan kaçınılacaktır. 

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacak, kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Mali saydamlık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisi güçlendirilecek ve diğer idari ve hukuki düzenlemelere devam edilecektir." 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET