gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011'DE NELER DEĞİŞECEK

Yeni yılda günlük hayatta bir dizi değişiklik olacak. Bu değişikliklerin başında tüketiciyi en çok ilgilendiren ise zamlar olacak. Vatandaşlar, toplu taşımadan özel iletişim vergisine kadar birçok alanda zamlarla yeni yıla merhaba diyecek

03 Ocak 2011 Pazartesi 12:44
2011'de Neler Değişecek

  Çalışan kesime de enflasyon oranlan göz önünde bulundurularak zamlar yapıldı. Yeni yılda vatandaşı bekleyen değişiklikler özede şöyle: > Asgari ücret: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücreti tespit etti. Buna göre asgari ücret oranlarına yılın ilk 6 ayı için yüzde 4.7 ikinci 6 ayı için ise yüzde 5.1 oranında zam yapıldı. Böylece, asgari ücret 16 yaşından büyükler için brüt 796.50, net 629.96 TL oldu. Asgari ücret yılın ikinci yarısında ise 16 yaşından büyükler için brüt 837 TL, net 655.57 TL olarak uygulanacak. 

Asgari ücret
 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise yılın ilk yansında brüt 679.50, net 546.20 TL olarak belirlendi. Yılın ikinci yansında ise 16 yaşım doldurmamış işçiler için asgari ücret brüt 715.50, net 571.97 TL olarak uygulanacak. > Hurda araçlarda yeni sistem başladı: Hurda araç sahipleri artık itibaren araçlarını ülke genelinde belirlenen toplama merkezlerine teslim edecek. Ömrünü Tamamlamış Araçlann Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamındaki uygulama çerçevesinde hurda araçlan mali değere sahip olan vatandaşlar, en uygun fiyatı veren toplama merkezini seçebilecek. Mali değeri olmayan ve imhası maliyet getirecek olan, tamamlayıcı parçalan eksiksiz bulunan hurda araçlar için ise araç sahibinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. 

 Yabancı tütün ithalinde CİF bedel üzerinden ton başına 2 bin 250 dolar alınacak: Yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaralann bünyesine gü'en yabancı tütünün ithali sırasında artık CİF (mal bedeli, navlun ve sigorta toplamı) bedel üzerinden ton başına 2 bin 250 dolar fon alınacak. 2010 yılında 3 bin dolar fon alınıyordu. 

Motorlu taşıtlardan alman vergilere yeni yıl zammı: Motorlu taşıt vergileri 2010 yılı için yüzde 7.7 olarak belirlenen yeniden belirleme oranı çerçevesinde artırıldı. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıüan ve benzerleri ile motosiklederde ödenecek yıllık vergi tutan, taşıtların yaşlarına göre değişecek. 1-3 yaş arası motor silindir hacmi bin 300 santimetreküp ve aşağısı otomobillerde 436 TL; 1301-1600 santimetreküp'e kadar otomobillerde 697 TL; 1601-1800 santimetreküp'e kadar otomobillerde bin 227 TL vergi ödenecek. > Gelir vergisi tarife tutarları artırıldı: Gelir Vergisi tarifesinde, yüzde 15 kesinti yapılacak ilk dilimin miktan yeniden belirlenerek 8 bin 800 TL'den 9 bin 400 TL'ye yükseltildi. 9 bin 400 TL'ye kadar olan gelirlere yüzde 15,53 bin TL'nin üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak. 

 Özel iletişim vergisinde maktu tutar 34 lira oldu: Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Özel İletişim Vergisine tabi tutarlar, yüzde 7.7 olan yeniden değerleme oranında artırıldı. 

  Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alman 31.78 TL'lik vergi tutan, 34 TL'ye çıkarıldı. 

 Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar artırıldı: Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 7.7 oranında artırıldı. 2011'de evlatiıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118 bin 438 TL, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237 bin 18 TL), ivazsız intikallerde de 2 bin 730 TL istisna uygulanacak.

Damga vergisi tutarları yüzde 7.7 oranında artırddı: Damga vergisi tutarlan, yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7.7 oranında artınldı. Yeni yılda damga vergisine ilişkin üst sınır 1 milyon 251 bin 383,4 TL'ye yükseldi. 

 Vergi cezalan yüzde 7.7 oranında zamlandı: Fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu vermeyenler ve almayanlar artık 170 TL ceza ödeyecek. En az ceza haddi damga vergisinde 8, diğer vergilerde 17 TL oldu. 201 l'de bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutan 129 bin TL, satış tutan da 180 bin TL olarak belirlendi. 

 Değerli kağıt bedelleri: 1 Ocak'tan itibaren nüfus cüzdanları için 5 TL, pasaportlar için 54 TL, sürücü belgeleri için 67 TL ödeme yapılacak. Değerli kağıt bedelleri, bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6.45-8.7 oranında artınldı. Buna göre, pasaportlar için 50 TL olan değerli kağıt bedeli, yüzde 8'lik artışla 54 TL'ye yükseldi. Sürücü belgeleri için ödenecek bedel 62 TL'den 67 TL'ye, nüfus cüzdanlan için ödenecek bedel ise 4 TL'den 4 TL 60 kuruşa yükseltildi. Geçen yıl 5 TL olan noter kağıdan için 2011'de 5.40 TL, 3.10 TL olan banka çekleri (her bir çek yaprağı) için de 3.30 TL ödenecek. 

 Konutta kredilendirme oranı indirimdi : Buna göre konut için bankaların verdiği kredi miktarı, konut değerinin yüzde 75'i, ticari emlak değerinin ise yüzde 50'si ile sınırlandınldı. > Yeniden değerlemeye tabi tutarları belirlendi: SPK, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere baız tutarları yeniden değerleme oranı kadar artırdı. Yaönmcılan Koruma Fonu'ndan hak sahiplerine tasfiye sonucu beklemeksizin yapılabilecek azami ödeme tutan, yeniden değerleme oranında artırılarak 59 bin 147 TL'den 63 bin 701 TL'ye çıkarıldı. Özel Fon'dan hak sahiplerine yapılabilecek ödeme tutan da bugünden itibaren 15 bin 772 TL'den 16 bin 986 TL'ye yükseltildi. 

 
Yeni yılda idari para cezası asgari-azami tutarları 18 bin 492-123 bin 278 TL olarak belirlenirken, ağır para cezalan da A,B ve C bentlerine göre bin 250 gün-10 bin gün arasında değişecek. 
 
 Kredi kartı işlemlerinde faiz oranları düştü: Merkez Bankası, 1 Ocak'tan itibaren Türk Lirası, dolar ve euro cinsinden kredi karû işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarım ve gecikme faiz oranlarını düşürdü. TL cinsinden kredi kam işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.26'ya, aylık azami gecikme faizi oranını ise yüzde 2.76'ya çekilirken, dolar cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.02'ye, euroda yüzde 1.9'a indirildi. Kredi kartı gecikme faiz oranlan dolarda yüzde 2.52'ye, euroda yüzde 2.4'e geriledi. 
 
  Zorunlu karşılıklar TL cinsi mevduatın vadesini uzatacak şekilde artırıldı: Merkez Bankası, Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık oranlarını TL cinsinden mevduatın vadesinin uzamasını teşvik edecek şekilde vadelere göre farklılaşürdı. Türk Lirası (TL) yükümlülüklerde yüzde 6 olarak uygulanan zorunlu karşılık oranları, 7 Ocak 2011'den itibaren vadesiz, ihbarlı mevduatiar ve özel cari hesaplar ile 1 aya kadar vadeli mevduatlar ve katılma hesaplarında yüzde 8'e, 3 aya ve 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 7'ye çıkanldı. Zorunlu karşılıklar TL cinsi 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 6 olarak belirlenirken,  1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar ile birikimli mevduatlar ve katılma hesaplarında yüzde 5'e indirildi. 
Bu arada Merkez Bankası, repo işlemlerinden sağlanan fonlan da zorunlu karşılık kapsamına dahil etti. 
 
 Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyederde bulunan bayi 739 bin 666 TL ceza ödeyecek: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak para cezalan belirlendi. Bayiler için uygulanacak para cezası miktarlan, tahsil edilmesi öngörülen tutarların beşte biri oranında uygulanacak.
 
 Buna göre, lisans almaksızın lisansa tabi faaliyederde bulunan bayi için kanunda öngörülen para cezasının 600 bin TL olduğu, 2010 yılında uygulanan para ceza miktannın 686 bin 784 TL olduğu ve 2011 yılında bu rakamın 739 bin 666 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Aynca, lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlayan ve bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemleri yapan bayiye kesilecek para cezasının kanunda öngörülen miktarının 250 bin TL olduğu, 2010 yılında bu rakamın 286 bin 160 TL olarak uygulandığı ve 2011 yılında kesilmesi öngörülen para ceza miktannın 308 bin 194 TL seviyesine çıkanldığı belirtildi. 
 
 Ankara'da toplu ulaşım ücretleri yüzde 5 zam:Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'daki toplu taşıma ücrederine yüzde 5'lik bir zam yapma karan aldı. Yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, Ankaray ve Metro ulaşımında kullanılan çok binişli kartlarda tek biniş ücreti 1.50 TL'den 1.65 TL'ye çıkanldı. 
 
Binalara enerji kimlik belgesi zorunluluğu: Yeni inşa edilen binalarda enerji tüketimini gösteren enerji kimlik belgesi almak 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oldu. Mevcut binalar için ise 2017'ye kadar enerji kimlik belgesi alınabilecek. Enerji kimlik belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacak. Bu sürenin sonunda enerji kimlik belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Enerji kimlik belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanacak ve ilgili idarece tarafından onaylanacak. Belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin aynlmaz bir parçası olacak. 
 
Kamyonetle taşımacılıkta yetki belgesine indirim :Kamyonetle taşımacılık yapmak isteyenler, alınması zorunlu Kİ ve K2 yetki belgelerini 2011'de 90, sonraki yıllarda yüzde 75 indirimli alabilecek. Yürürlüğe giren yönetmelikle, karayolu taşımacılığında alınması zorunlu olan yetki belgelerinden Kİ ve K2 yetki belgelerinde indirime gidildi. Buna göre kamyonetle taşımacılık yapanlar, Ki ve K2 yetki belgelerini 31 Aralık 201 Ve kadar yüzde 90, daha sonraki yıllarda ise yüzde 75 indirimli edinebilecek. Yönetmelikle, düzenlemeye aykırı hareket edenlere yönelik "uyarma" cezası da kaldırıldı. Bundan sonra sadece idari para cezası uygulanacak. 
 
 Günlük döviz alım miktarı 50 milyon dolar:Merkez Bankası, esnek döviz alım ihale yöntemi aracılıyla döviz rezervi biriktirmeye devam edecek. 3 Ocak 2011 'den itibaren gerçekleştirilecek düzenli ihalelerde bankaların opsiyon hakkı olmayacak. Opsiyon uygulamasının sona erdırilmesıyle Merkez Bankası'nın dovızalımlarının belirgin şekilde hız kesmemesi ıcın gunluk ihale alım tutarı 40 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselecek. Uluslararası piyasa gelişmelerine bağlı olarak yurt içine sermaye akısının güdü seyretmesi durumunda döviz alımlarını hızlandırabilmek amacıyla Merkez Bankası düzenli dovız alım ihalelerinde alımı yapılan tutarı artırabilecek.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET