gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 ASGARİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

16 yaşını doldurmuş işçiler için 1.1.2012-30.6.2012 tarihleri arasında 29,55 (Yirmidokuzellibeş) Türk Lirası olarak, 1.7.2012-31.12.2012 tarihleri arasında ise 31,35 (Otuzbirotuzbeş) Türk Lirası; 16 yaşını doldurmamış işçiler 1.1.2012-30.6.2012 tarihleri arasında 25,35 (Yirmibeşotuzbeş) Türk Lirası olarak, 1.7.2012-31.12.2012 tarihleri arasında ise 26,85 (Yirmialtıseksenbeş) Türk Lirası olarak belirlendi.

30 Aralık 2011 Cuma 23:14
2012 Asgari Ücretleri Açıklandı

 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

             Karar Tarihi     : 29/12/2011

             Karar No          : 2011/1

             22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1/12/2011 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2011 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört  toplantısonucunda;

             1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,              

             2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında 29,55 (Yirmidokuzellibeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 31,35 (Otuzbirotuzbeş) Türk Lirası olarak tespitine,

             3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında 25,35 (Yirmibeşotuzbeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 26,85 (Yirmialtıseksenbeş) Türk Lirası olarak tespitine,

             4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazetede yayımlanmasına,

             oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GEREKÇE

             Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

             Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlıücreti değildir.

             Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2012 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

             İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti;1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında uygulanmak üzere 29,55 (Yirmidokuzellibeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 31,35 (Otuzbirotuzbeş) Türk Lirası olarak belirlemiştir.

             16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücretin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında uygulanmaküzere 25,35 (Yirmibeşotuzbeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 26,85 (Yirmialtıseksenbeş) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.

             Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgariücretler, Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET