gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 İLERLEME RAPORUNDA KAMU YÖNETİMİ

Açıklanan 2013 AB İlerleme Raporunda "Kamu Yönetimi" başlığı altında, personel yapısından Sayıştay'a kadar önemli eleştiriler getirilmektedir.

18 Ekim 2013 Cuma 22:34
2013 İLERLEME RAPORUNDA KAMU YÖNETİMİ

İlerleme Raporu "Kamu Yönetimi" bölümünde;

İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi ve hak edenlerin ilerlemesine olanak veren bir yapı oluşturulması için bir kamu reformuna ihtiyaç bulunmaktadır.

Bağımsız kurumların faaliyetinin konuyla ilgili bakanlıkların denetimi altında olması AB müktesebatına aykırıdır.

Kamu yönetiminin verimliliğini artırmaya yönelik projeler serisi başlatılmıştır.

Yasa kalitesinin artırılması için yasal etki analizi yapılması gereğiyle ilgili ilerleme bulunmamaktadır.

2013 bütçe görüşmelerinde önceki dönem kamu harcamaları yönetimi ile ilgili yeterli bilgi verilmemiş ve bu da Sayıştay’ın yasal görevinin zayıflamasına neden olmuştur.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun uygulaması, oluşturulan stratejik planlama ve performans bütçelemeleri ile devam etmiştir.

Nisan 2013’te kabul edilen yasa, Sayıştay’ın hükümetle ilgili her türlü denetimi yapabilmesine olanak sağlasa da kamu reformunun önemli bir bileşeni olan performans denetimi yapılmamaktadır.

Bakanlıklar ve kamu dairelerinin performans programları ve saygınlık raporlarının ilgili bütçelerle eşgüdümü sağlanmalıdır.

İç denetim sistemi etkili değildir, iç denetim ve teftiş fonksiyonları arasında karmaşa bulunmaktadır.


Kaynak: http://www.mersinim.net/gundem/ab-ilerleme-raporu-2013-tam-metin-turkce-ve-ingilizce-h74353.html#ixzz2i6VJRBaH

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET