gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014-2018 DÖNEMİNDE PARLAYACAK SEKTÖRLER

2014-2018 dönemi Onuncu Kalkınma Planında parlayacak sektörler 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirlendi. İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubunda yeralan sektörlerin yıldızı parlayacak.

05 Haziran 2012 Salı 18:23

 EK 1: ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI

1- Büyüme

2- Cari Açık

3- Yurtiçi Tasarruflar

4- Finansal Hizmetler

5- Vergi

6- Yerel Yönetimler Maliyesi

7- Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği

8- Kamu İşletmeciliği

9- Kamu Yönetimi

10- İmalat Sanayiinde Dönüşüm

11- Madencilik Politikaları

12- Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği

13- Bitkisel Üretim

14- Gıda Ürünleri ve Güvenilirliği

15- Hayvancılık

16- Su Ürünleri

17- Sürdürülebilir Orman Yönetimi

18- Ulaştırma ve Trafik Güvenliği

19- Enerji Güvenliği ve Verimliliği

20- Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi

21- Turizm

22- İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

23- Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi

24- Adalet Hizmetlerinde Etkinlik

25- Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik

26- Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği

27- Doğal Afet Yönetiminde Etkinlik

28- Yerel Yönetimler

29- Girişimciliğin Geliştirilmesi

30- KOBİ'lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

31- Ar-Ge ve Yenilik Sisteminde Etkinlik

32- Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik ve Mali Sürdürülebilirlik

33- Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması

34- Yükseköğretim Sisteminin Yapılandırılması

35- Kültür ve Sanat

36- Spor

37- İstihdam ve İşgücü Piyasası

38- Yaşlanma

39- Göç

40- Kamu-Özel İşbirliği

41- Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm

42- Yerleşme Sistemi ve Ekonomik Coğrafya

43- Bölgesel Gelişmenin Özel Sektör Dinamikleri

44- Mekânsal Planlama

45- Kırsal Kalkınma: Yenilikçi Hizmet Sunumu

46- Kalkınma için Uluslararası İşbirliği: Yaklaşımlar ve Metotlar

 

 

EK 2: ÇALIŞMA GRUPLARI

1- Kamuda Stratejik Yönetim

2- Makine

3- Kimya

4- Otomotiv

5- Elektronik

6- Tekstil, Deri, Hazır Giyim

7- İlaç

8- Mobilya

9- Seramik

10- Demir-Çelik

11- Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme

12- Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı

13- Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

14- Sosyal Hizmet ve Yardımlar Sistemi

15- Çocuk

16- Gençlik

17- Toplumsal Cinsiyet

18- Özürlülere Sunulan Hizmetlerin Etkinleştirilmesi

19- Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması

20- Eğitim Kademelerine Geçiş Sistemi, Sınavlar, Dershaneler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET