gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015-2017 DÖNEMİNDE İÇ DENETÇİ VE İÇ KONTROL PERSONEL SAYISI ARTACAK

2015-2017 dönemi Orta Vadeli Programda kamu mali yönetim ve denetimdeki öngörülen değişikliikler belirlenmiştir.

10 Ekim 2014 Cuma 08:24
2015-2017 DÖNEMİNDE İÇ DENETÇİ VE İÇ KONTROL PERSONEL SAYISI ARTACAK

2015-2017 DÖNEMİNDE KAMU MALI YÖNETİM VE DENETİMİNDE GELİŞMELER

2015-2017 dönemi Orta Vadeli Programda kamu mali yönetim ve denetimdeki öngörülen değişikliikler belirlenmiştir.  Programda;


"1-Kurum bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecek ve çok yıllı bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesi sağlanacaktır.
2-Kamu mali yönetimi reformuyla amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama etkinliği artırılacak, reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılacaktır.
3-Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
4-Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
5-Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay'ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir."

Öngörülen Programla, kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme konusunda yol gösterilirken, kamu mali yönetim reformundan sapma niteliğindeki istisnalardan kaçınılacağı belirtilmektedir. Özellikle kamu ihale düzenlemelerinde ki sıklıkla yapılan değişikliklerin ne derece önüne geçileceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Kamu idarelerinin uyum sorunu yaşadığı faaliyetlerinin denetlenmesi sorununa değinilmektedir. Yine programla mali yönetim ve denetim personel ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi. Sistemde önemli yeri olan Sayıştay'ın da altyapısı güçlendirileceği kaydedildi. 


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET