gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015-2017 DÖNEMİNDE UYGULANACAK DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantıları sonrasında Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN, 8 Ekim 2014 Çarşamba günü “Orta Vadeli Program (2015-2017)”la ilgili bir basın toplantısı düzenledi

08 Ekim 2014 Çarşamba 17:40
2015-2017 DÖNEMİNDE UYGULANACAK DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI


2015-2017 DÖNEMİNDE UYGULANACAK DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantıları sonrasında Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN, 8 Ekim 2014 Çarşamba günü “Orta Vadeli Program (2015-2017)”la ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında 10. Kalkınma Planı hakkında bilgi verdi. Kalkınma Planında önümüzdeki 2 yıl içinde uygulanacak program başlıklarına değinildi.


2015-2017 DÖNEMİNDE UYGULANACAK DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

1. Üretimde Verimliliğin Artırılması
2. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması
3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi
4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
5. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi
6. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması
7. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi
8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi
9. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması
10. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme
11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme
12. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim
13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi
14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi
15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi
16. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm
17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi
18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm
19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme
20. Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi
21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik
22. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması
23. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
24. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm
25. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi

KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET