gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 MİLLETVEKİLLERİ GENEL SEÇİM TAKVİMİ

7 Haziran 2015 Pazar günüyapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili işlemlerin ekli"Seçim Takvimi"nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülecek.

01 Şubat 2015 Pazar 12:21
2015 MİLLETVEKİLLERİ GENEL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, Karar No: 100, Karar Tarihi: 31/01/2015 2015 Genel Seçim Takvimi

 

 7 Haziran 2015 Pazar günüyapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili işlemlerin ekli"Seçim Takvimi"nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülecek.

 

 

 

14 MART 2015 CUMARTESİ


1-  Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2-  Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkinaskı listelerinin,

güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıyaçıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

3-  Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesi veitirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

4-  Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden binaesasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat

08.00),

5-  Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamdahazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün,tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasipartilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi, ayrıca talepeden siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime

açılması (298/39),

6-  Siyasi partilerin;

 

a)       Hangi seçim çevrelerinde önseçim,

b)       Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması

yapacaklarını Yüksek SeçimKuruluna bildirmelerinin son günü (2820/37).

 

15 MART 2015 PAZAR


1-  Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usulve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçeseçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,

2-  Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesiyapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyelerigösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanmasıhususunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmesi (2820/42),

3-  Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulmasıçalışmalarına başlanılması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasipartili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerektiğininhatırlatılması) (2820/41-1).


 

16 MART 2015

PAZARTESİ


1-  Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarınınbitirilmesi ve kurullarda görev alacaklara tebligatların yapılması,

2-  Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim yapılacağıbildiriminde bulunan siyasi partilerden üye kayıt defterlerinin istenilmesi,

3-  Gümrük kapılarında  görev  yapacak geçici   gümrük  kapısı seçim kurullarının oluşturulmasıçalışmalarına başlanılması (298/94-E).


  

17 MART 2015 SALI


1-  Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerinüye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçimkurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna

bildirilmesi(2820/42),

2-  Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçeseçim kurullarına vermelerinin son günü,

3-  Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulmasıçalışmalarına başlanılması.


19 MART 2015

PERŞEMBE

Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.) (2820/42-6).

20 MART 2015

CUMA

Siyasi partilerin;

1-  Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin
olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,

2-  Siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları
seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri
listelerin

askıya çıkarılması (Saat 08.00) (2820/42-7),

3-    Askıya çıkarılan listelere itirazların başlaması.

22 MART 2015

PAZAR

Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 20 Mart 2015 Cuma günü askıya çıkarılan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü.

23 MART 2015 PAZARTESİ

1- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim
ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü,

2- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması, (Önseçim
sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı
olmayacak kişilerden belirlenmesi gerektiğinin hatırlatılması) (2820/41).

24 MART 2015 SALI

1- Siyasi  partiler  önseçim ya  da  aday  yoklaması  seçmen listelerinin
kesinleştirilmesi,

2- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili
üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait
olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820/42-7),

3- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve
seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim
kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü (2820/40-6).

26 MART 2015 PERŞEMBE

1- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda
görev alanlara bildirimin yapılması (2820/41),

2-   Sandık yerlerinin ilânı ve ilgili siyasi partilere duyurulması (2820/41-son),

3- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde
önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilânı (2820/41-son),

4- Siyasi  partilerin  önseçim  ya  da  aday  yoklaması  yaptıkları seçim
çevrelerinde  gösterecekleri  merkez  adayı  listelerini  Yüksek Seçim
Kuruluna  bildirmelerinin   son  günü   (Siyasi   partilerin  bu listeleri
düzenlerken İlini,  seçim çevresini, aday listesi  sırasını belirtmeleri
gereklidir.) (2820/37).


27 MART 2015

CUMA

1- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı
listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,

2-   a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00),

3- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinde ilân edilen
Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak
altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu
(Türkiye saati ile 17.00),

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında
seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat 17.00),

5- Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy
pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe
seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1).

28 MART 2015 CUMARTESİ

1- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy
pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi,

2- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, gerekli seçim araç ve
gereçlerinin önseçim sandık kurulları başkanlarına teslimi ve önseçim
sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

29 MART 2015 PAZAR

ÖNSEÇİM - ADAY YOKLAMASI

1- Önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları ve
düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri,

2- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri
ve il seçim kurullarına iletmeleri,

3- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile
tutuklular ile taksirli  suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine
yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00).

31 MART 2015

SALI

1- Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına
yapılacak  itirazlarla bu  itirazların  karara bağlanmasının  son günü

(2820/50),

2- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il
seçim kurullarına itirazların son günü (298/129),

3-   İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

4- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünce
tamamlanmasının son günü (Saat 17.00),

5- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin ilçe
seçim kurullarınca
tamamlanmasının son günü (Saat 17.00).


1 NİSAN 2015

ÇARŞAMBA

1- İl   seçim  kurullarınca,   önseçim  ilçe   seçim  kurullarının birleştirme
tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlanmasının son günü,

2-  İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim
Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

 

1- Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi,

 

2- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce;

2 NİSAN 2015 PERŞEMBE

a)     Elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinde,
listelerin  döküm  süresi  dâhil  askı  süresi  içinde  gerçekleşen tüm
değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin, tutanak karşılığında
siyasi   partilerin   genel   merkez  yetkililerine   (siyasi   partilerin ilçe
başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi,

b)   Elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi
içinde meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerinin, tutanak karşılığında
siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi,

ayrıca bu listelerin talep eden siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması (298/39),

c)   Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 42, 123).

 

1- Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve  istifalar  sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51),

3 NİSAN 2015

CUMA

2-  Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili
olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı (2839/26),

3-  Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi
içinde
yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123).

4 NİSAN 2015 CUMARTESİ

1- İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait
listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi (Belli bir seçim için parti
adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve
adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış
olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.)
(2820/51-son),

2-  Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi
içinde yapılan değişikliklere itirazların
ilçe seçim kurullarınca karara
bağlanmasının son günü
(298/123).

5 NİSAN 2015 PAZAR

1- Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin
tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim
edilmesi,

2-  İlçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak
itirazların son günü
(Saat 17.00).

6 NİSAN 2015 PAZARTESİ

1- Yapılan   itirazların,   il   seçim   kurullarınca   kesin   olarak karara
bağlanması,

2-  Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,
Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak
değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesine başlanılması.


7 NİSAN 2015

SALI

1-  Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel
Müdürünün; 298 sayılı Kanun'un 122, 123 ve 124. maddesinde yazılı
şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim
Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat

17.00),

2-  Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca
karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),

3-  Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine
ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi
karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar
vermelerinin son günü (2839/20),

4-  Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son
günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına
eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00) (2839/21),

5-  İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim
Kuruluna bildirilmesinin son günü,

6-  Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin
incelenmesine başlanması,

7-  Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,
Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak
değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya
çıkarılması.

8 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA

1-  İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe
seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların
ilçe seçim kurulları ile yurt dışı ilçe seçim kurulunca seçmen kütüğüne
işlenmesinin bitirilmesi,

2-    Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi.

9 NİSAN 2015 PERŞEMBE

1-   Yurt içi sandık (seçmen) atamalarının yapılması,

2-  Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri
ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi
sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi partilerin genel merkezlerindeki
yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi
(Yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14, 23),

3-  Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan
bağımsız adaylar ve eksiklikleri, Resmî Gazetede ve
www.ysk.gov.tr
adresinde yayımlanır/yayınlanır.

10 NİSAN 2015 CUMA

1- İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle
görüşerek seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün
sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim
bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere sandık
kurulu başkan adaylarına ilişkin listeyi düzenlemesi (298/22-1),

2- Kurulun siyasi partili üyelerinden, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin
birer liste düzenleyerek başkanlığa verilmesinin istenilmesi (298/22-1, 2),

3- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan partili üye listelerinin
istenilmesi (298/23-2).


11 NİSAN 2015 CUMARTESİ

Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15).

14 NİSAN 2015 SALI

1-  Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi
işlemlerinin  tamamlanması  ve  bu  listelerin  ilgili  il   seçim kurulu
başkanlıkları     ile     radyo,     televizyon     ve     Resmî Gazetede
yayınlanmak/yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi (2839/20),

2-  Siyasi partilerce sandık kurulunda görevlendirileceklere ilişkin listelerin
teslim edilmesinin son günü (298/22-2, 23-2),

3-  Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik seçmen listelerinin
belirlenmesi ve
www.ysk.gov.tr adresinden ilânı.

15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA

1-  Her sandık için adı önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek
sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi, sandık kurulu başkan ve
üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanılması (298/22-1, 2, 3, 23-2),

2-   Sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetin başlangıç tarihi (298/119-1),

3-  Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmî Gazetede
yayınlanması/yayımlanması (2839/20-2),

4-  Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) il seçim kurulları
tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı (2839/20),

5-  Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim
Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839/22, 23),

6-  Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının
tamamlanması ve ilgililere tebliği,

7-  a) Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve
döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere
tebliği,

b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği

ve bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.

16 NİSAN 2015

PERŞEMBE

1-  Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların
son günü (298/125; 2839/22),

2-  Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetin
son günü (298/119-1).

17 NİSAN 2015

CUMA

1-    Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü,

2-  Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda
meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili
adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de
iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/125;

2839/23).


18 NİSAN 2015

CUMARTESİ

1- İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz
üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak
itirazların son günü (2839/22),

2-  Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca
karara bağlanmasının son günü (298/119-1).

19 NİSAN 2015 PAZAR

1- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan
itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek
Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,

2-  Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna
bildirilmelerinin son günü,

3-  İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle
aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca
siyasi partilere bildirilmesi,

4-   Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

20 NİSAN 2015 PAZARTESİ

1-  Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce
tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,

2-  Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara
karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).

21 NİSAN 2015

SALI

1- Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il
seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00'de kura çekilmesi,
davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim
kurulunca kura çekiminin yapılması (2839/26-d),

2-  Kura tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna
bildirilmesi.

22 NİSAN 2015

ÇARŞAMBA

Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).

23 NİSAN 2015 PERŞEMBE

Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilân edilmek üzere;

a)      İl seçim kurullarına,

b)      Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzere
ilgili mercilere

gönderilmesi (2839/24).

24 NİSAN 2015

CUMA

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve

illerde ilânı (2839/24).

26 NİSAN 2015

PAZAR

1- Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve
oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde
görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması
(298/24-
1),

2-  Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere
asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca
SEÇSİS'ten    dökümünün    alınarak    ilçe    seçim kurullarına
gönderilmesine başlanılması.


27 NİSAN 2015 PAZARTESİ

1- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde
ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı
tamamlandıkça bir plan dâhilinde dağıtımına başlanması,

2-  Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve
gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması,

3-  Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile
gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim
çalışmalarının tamamlanması.

28 NİSAN 2015

SALI

İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son

günü (298/60-7).

30 NİSAN 2015

PERŞEMBE

1- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere
asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca
SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin
bitirilmesi,

2-  Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve
reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son

günü (298/60-7).

3 MAYIS 2015

PAZAR

İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adaylarının yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesinin son günü.

8 MAYIS 2015

CUMA

GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI, YURT   DIŞI   TEMSİLCİLİKLERDE   OY   VERME İŞLEMİNE

BAŞLANMASI.

18 MAYIS 2015 PAZARTESİ

Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

22 MAYIS 2015 CUMA

1-   Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

2-  İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve
gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme
torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68),

3-  Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda
başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak
temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek
Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).

23 MAYIS 2015

CUMARTESİ

Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi

(298/54).

28 MAYIS 2015 PERŞEMBE

PROPAGANDA   SERBESTLİĞİNİN   VE   BİR   KISIM SEÇİM

YASAKLARININ BAŞLANGICI (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).


31 MAYIS 2015

PAZAR

Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52), YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA

ERMESİ.

1 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ

1-    Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

2-  Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini
içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),

3-  Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve
dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi
(Görevliler 1 Haziran 2015 Pazartesi günü akşamına kadar herhangi
bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu
başkanına iade ederler (Örnek: 16 no.lu Tutanak). Bütün bunlara
rağmen seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir şekilde 1 Haziran 2015
Pazartesi   gününe    kadar   alamayanların    ilçe   seçim kurulu
başkanlıklarından almaları hususu ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca
ikişer gün ara ile iki kere ilân edilir. Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları
da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek
üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.).

3 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA

İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

4 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin kesinleştirilmesi ve çoğaltılmasına başlanması.

5 HAZİRAN 2015 CUMA

Kesinleştirilen tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

6 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00) (298/49, 52).

7 HAZİRAN 2015

PAZAR

OY VERME GÜNÜ

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

 

KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET