gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

21 ŞUBAT ZABİT KATİBİ SINAVINDA YAZDIRILACAK METİNLER

21 Şubat 2015 tarihinde yapılacak olan kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinler duyuruldu.

14 Şubat 2015 Cumartesi 23:23
21 ŞUBAT ZABİT KATİBİ SINAVINDA YAZDIRILACAK METİNLER

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı  6 ncı maddesinin 6/c bendinde “ Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

 Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 21 Şubat 2015 tarihinde yapılacak olan kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak  metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

 

 

METİNLER İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET