gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

24/3 DÖNEM MECLİSİN KARNESİ

TBMM Genel Kurulu, 24. Dönem 3. Yasama Yılı'nda, 875 saat 45 dakika mesai yaparak 143 teklif ve tasarıyı yasalaştırdı.

15 Temmuz 2013 Pazartesi 09:59
24/3 DÖNEM MECLİSİN KARNESİ

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2012-14 Temmuz 2013 tarihleri arasını kapsayan 24. Dönem 3. Yasama yılında, 139 birleşim yaptı, bunlardan 3'ü açılamadı. 881 saat 30 dakika çalışan Genel Kurul'da 46 bin 200 sayfa tutanak tutuldu. Genel Kurul, bir önceki yasama yılına göre 51 saat daha fazla mesai yaptı. 

Genel Kurul'da 136 birleşimde muhalefet milletvekilleri 111 kez toplantı yeter sayısı istedi, bunlardan 25'inde toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. Ayrıca 286 kez karar yeter sayısı talep etti, bunlardan da 175'inde karar yeter sayısı bulunamadı. 

143 yasa çıkartıldı

Meclis'e 947 kanun teklifi ile 149 kanun tasarısı sunuldu. Teklif ve tasarılardan 143'ü yasalaştı. Yasalaşan düzenlemelerden 103'ünü, uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin uygun bulunduğuna dair kanunlar oluşturdu. 

Bu düzenlemeler aarasında önemli olanları şöyle:

-On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun,

- Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

-Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun,

-Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

-Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,

-İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

-Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun,

-Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Posta Hizmetleri Kanunu,

-Alkol satışına yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Yakkında Kanun,

-Sürücü belgelerinden 100 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasına, şehit yakını, gazi, muhtar ve köy korucularına yeni haklardan meraların geçici yerleşime açılmasına kadar 80 kanunda düzenlemeyi içeren "Torba Kanun",

-Darbelere yasal dayanak olarak gösterilen ve TSK'nın vazifesinin tanımlandığı İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini de değiştiren Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in 19 Eylül 2011'de hukuk profesörleriyle bir araya gelmesinin ardından 24. Dönem 2. Yasama yılında başlanan yeni anayasa çalışmaları, 24. Dönem 3. Yasama Yılı'nda da devam etti.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 3. Yasama yılının başında, metin oluşturma çabalarını sürdürdü. Zaman zaman krizlerin, tıkanmaların ve tartışmaların yaşandığı dönemlerde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek devreye girdi. Çiçek, bu kapsamda liderler turu yaptı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda, şu ana kadar, temel hak ve özgürlükler bölümünde 35, yasama ve yargı bölümlerinde 5'er, başlangıç ve genel hükümler bölümünde 2, idare ve kamu hizmetleri bölümünde 1 maddede olmak üzere toplam 48 maddede uzlaşma sağlandı.

İçtüzük Uzlaşma Komisyonu

Meclis, 3. Yasama Yılı'nda, yeni bir içtüzük yapmak için de kolları sıvadı. Yaklaşık 6,5 ay çalışan komisyon, İngiltere, ABD ve Fransa'da incelemelerde bulundu. TBMM İçtüzüğü'nün 186 maddesi üzerinde tek tek okuma yapan komisyon, yaklaşık 160 madde üzerinde uzlaşmaya varırken, aralarında kıyafet, and içme, yasama ve denetim sürecinin hızlandırılması ve etkinleştirilmesiyle ilgili bazı maddeler üzerinde ise anlaşma sağlayamadı.

İçtüzük Uzlaşma Komisyonu, üzerinde mutabakata varılan ve varılamayan bu maddeleri tutanağa bağladı. Bu metin, siyasi parti gruplarının değerlendirilmesine sunulmak üzere TBMM Başkanlığı'na iletti.

Dokunulmazlık dosyaları

TBMM TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyası sayısı 974'e ulaştı. Dokunulmazlık dosyalarında ilk sırayı BDP'liler aldı.

Milletvekillerine, "Terör örgütünün propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Suçu ve suçluyu övmek", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Seçim Kanunu'na muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek", "Görevi kötüye kullanma", "Hakaret", "Örgüt üyesi olmak", "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "Karşılıksız çek keşide etmek", "Görevi ihmal", "Basın yoluyla hakaret", "Basit tehdit, hakaret", "Resmi belgede sahtecilik", "cinsel taciz", "darp", "ihaleye fesat karıştırmak", "kaçakçılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık", "taksirle yaralama" gibi suçlar yöneltildi.

Kamu Başdenetçisi ve denetçileri seçildi

Türkiye bu yasama yılında yeni bir sistemle de tanıştı.  12 Eylül 2010 referandumuyla gerçekleşen Anayasa değişikliğinin ardından hayata geçen Kamu Denetçiliği Kurumu'na Başdenetçisi ve denetçileri seçildi. Genel Kurul'da yapılan seçimlerde Mehmet Nihat Ömeroğlu, Kamu Başdenetçisi oldu.

Meclis Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu ise Abdullah Cengiz Makas, Mehmet Elkatmış, Zekeriya Aslan, Muhittin Mıhçak ve Serpil Çakın'ı kamu denetçileri olarak belirledi.

Çiçek yeniden Meclis Başkanı

Meclis 24. Dönem 3. Yasama Yılı'nda, 2. devre TBMM Başkanı'nı da seçti. AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, yeniden Meclis Başkanı oldu.

Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi ise 25 Aralık 2012 tarihinde yaşamını yitirdi.

Meclis, bu yasama yılında da ziyaretçi akınına uğradı. 2 bin 948'i halk günü,  236 bin 935'i öğrenci olmak üzere toplam 698 bin 653 kişi ziyaret etti.

K:AK Parti İnternet Sitesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET