gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

25-31 MAYIS ETİK HAFTASI

Ülkemizde 25 Mayıs Etik Haftası olarak kutlanmaktadır. Günü kutlayan Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in mesajını yayınlıyoruz.

26 Mayıs 2013 Pazar 09:15
25-31 MAYIS ETİK HAFTASI

                  
          Ahlâk ilkelerine temel teşkil eden tutum ve davranışlar ile insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini etik davranış ilkeleri oluşturmaktadır. Etik davranış ilkeleri ile varılmak istenen de; devlette ve toplumda genel olarak yolsuzluğu, yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır.

                Günümüzde etik ilke ve değerler; hayatın her alanında ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda çağdaş ve demokratik ülkelerde, etik ilke ve değerlere uygun kamu yönetimi anlayışında; kamu görevlilerinin iyi davranışlarda bulunmaları ve kötü davranışlardan kaçınmaları konusunda rehberlik etmek, devlete ve kamu görevlilerine olan güvenin artırılması, yönetimin meşruiyetinin geliştirilmesi ve devlet-halk bütünleşmesinin sağlanması, kamu hizmetlerinin maliyetinin düşürülmesi, hizmet kalitesinin arttırılması ile demokrasinin ve hukuk devletinin güçlendirilmesi esastır.

              Ankara İlinde bürokratik kültürden vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne geçiş mutlak hedefimizdir. Ankara İlinde faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler ile her kademedeki personelin etik ilke ve değerlere uygun hizmetleri sunmadaki hassasiyetlerini en üst noktada tutmalarında gösterdikleri görev ve üstün sorumluluk anlayışları her türlü takdirin üzerindedir.

                Ankara İlinde kamu görevlileri tarafından etik ilke ve değerleri esas alınarak açık, katılımcı, hesap verebilir, insan haklarına saygılı, etkin, verimli ve süratli hizmet sunulması temennimdir. 
 
   


                                                                                                                           Alâaddin YÜKSEL
 Ankara Valisi 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET