gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

5 SAYIŞTAY ÜYELİĞİ İÇİN YARIŞ BAŞLADI

Sayıştayda halen boş bulunan Beş (5) üyelik ile seçim tarihine kadar boşalacak üyelikler için, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olan istekliler arasından aynı Kanunun 15 inci ve Geçici 3 üncü maddesi gereğince seçim yapılacaktır.

20 Şubat 2012 Pazartesi 10:57

 Sayıştay Başkanlığından:

Sayıştayda halen boş bulunan Beş (5) üyelik ile seçim tarihine kadar boşalacak üyelikler için, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olan istekliler arasından aynı Kanunun 15 inci ve Geçici 3 üncü maddesi gereğince seçim yapılacaktır.

Toplam üyeliklerin beşte üçü Sayıştay meslek mensuplarına; geriye kalanın en az yarısı Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere, aynı Kanunun 12 nci maddesinde sayılan diğer isteklilere ayrılmıştır. Boş bulunan üyeliklere, Geçici 3 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre eksik olan kontenjanları tamamlamak üzere üye adayı seçilecektir.

Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz gün içinde aşağıda yazılı belgeleri de ekleyecekleri bir dilekçe ile “T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45   06100 Balgat/ANKARA” adresine bizzat veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Dilekçeye Eklenecek Belgeler:

1 - Özgeçmiş

2 - En az dört yıllık yükseköğrenim bitirildiğine ilişkin belge

3 - 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun değişik 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge

4 - İlgilinin Dairesince onaylanmış sicil özeti

5 - Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

İlgililere duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET