gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6111 SAYILI KANUNUN SÜRESİ UZATILDI

6111 sayılı Kanun bir ay süreyle uzatılmış, bu nedenle Kanunda belirtilen süreler de değiştirilmiştir. BKK 30.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Sosyal Güvenlik alacaklarında başvuru süresi uzatılırken ödeme süresi 2011/Haziran sonuna kaldı.

03 Mayıs 2011 Salı 15:31
6111 sayılı Kanunun Süresi Uzatıldı


Bakanlar Kurulu'nun "6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar"ı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. BKK yürürlüğe girmesiyle 6111 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları ile Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Bazı Alacaklarına İlişkin hükümleri içeren ikinci, Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacaklara İlişkin hükümleri içeren üçüncü ve çeşitli ortak hükümleri içeren dördüncü kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17'nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

Yapılan uzamayla başvuru süreleri 2 Mayıs'ta sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi bu yıl Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi de kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

6111 sayılı Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin düzenlemenin yer aldığı 4. maddesi ile diğer alacakları düzenleyen 17. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan TRT'nin bandrol ücretleri ve elektrik enerjisi satış bedeli paylarına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarında 02.05.2011 tarihinde biten borç yapılandırmasına ilişkin başvuru süresi uzatılırken yapılandırılan ilk taksit süresinde değişme olmadı. Böylece yapılandırma için SSK (4/a) ile Bağ_Kur (4/b) borçları 31 Mayıs 2011 e uzatılmakta, ilk taksit  ödemeler 2011/Mayıs ayında olanların  30 Haziran 2011'e kadar gerçekleşecek.

 KamudanHaberler


6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BA
ŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME
S
ÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR
Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri
MADDE 1 − (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
(2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
(3) 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Yürürlük
MADDE 2 − (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

rütme
MADDE 3 − (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KamudanHaberler

Yapılandırmada başvuru rekoru
 
Maliye Vergi Borçları

Maliye Bakanı Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında şimdiye kadar 22,7 milyar lira vergi, 18,9 milyar lira da Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının tahsiline imkan sağlandığını bildirdi. Mehmet Şimşek, bir televizyon kanalında katıldığı bir programda, yeniden yapılandırmayı da içeren Torba Yasayı "büyük bir basan hikayesi" olarak tanımladı. Yeniden yapılandırmanın vatandaş için "tarihi bir fırsat" olduğunu söyleyen Şimşek, Maliye Bakanlığı olarak bu düzenlemeyi kamu değil, özel sektör zihniyetiyle, özel sektör gibi çalışarak tanıtmaya çalıştıklannı ifade etti. Bu çerçevede, 10 milyon vatandaşa mektup gönderdiklerini, AVM'lerde standar açtıklarını, broşürler dağıttıklarını anlatan Şimşek, yeniden yapılandırmada şu ana kadar elde edilen sonuçlar hakkında da şu bilgileri verdi: "Yeniden yapılandırma için şu ana kadar vergi boyutuyla 3 milyon 250 bin kişi başvurdu. Bazen bir kişinin birden fazla dosyası oluyor. Bu çerçevede dosya sayısı 3 milyon 600 bin. Bunlar çok ciddi rakamlardır. Ne kadarlık alacak yapılandırıldı? Yaklaşık olarak 43,3 milyar liralık Maliye Bakanlığı alacağı yapılandırıldı. Bize ne kadar gelecek? Taahhüt edilen miktarlar ödenirse yaklaşık 22,7 milyar lira kasaya gelecek. Dosyaların önemli kısmı davalıktır. Bu adaletin yükünü azaltmak açısından da önemli. Sosyal Güvenlik Kurumunda da yapılandınlan 1 milyon 350 bin tane dosya var. Bu dosyalarda brüt olarak 25 milyar liralık alacak yapılandırılmış. Yaklaşık 18,9 milyar liralık tahsilat imkanı sağlanmış. Bunları topladığınız zaman 40 milyar liradan daha fazla tahsili mümkün alacak söz konusu. Dosya sayısı da 5 milyona ulaşmak üzere."
Bursa Haber

SGK Prim Borçları


Uatandaş, SGK'ya 19,1 milyar Liralık Borcunu Takside Bağladı.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 1 milyon 375 bin kişi borçlarının yapılandırıldığı, 19,1 milyar lira borcun yapılandırıldığını, 886 milyon TL'nin tahsil edildiğini bildirdi.

SGK Prim Borç Uzatım Duyurusu

 

KURUMUMUZA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINDA BAŞVURU SÜRESİNİN UZATIMINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, yeniden yapılandırma başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

6111 sayılı Kanundaki bu yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulunca, 30/4/2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1713 sayılı karar ile yeniden yapılandırma başvuru süresi ve Kurumumuz alacakları yönünden ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi, bir ay uzatılmıştır.

Bu bağlamda, Bakanlar Kurulunca alınan söz konusu karar uyarınca,

- Kapsama giren alacaklar için son başvuru süresi, 31/5/2011 tarihine kadar,

- Kurumumuz alacakları yönünden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ödeme süresi 30/6/2011 tarihine kadar,

uzatılmıştır.

Kamu oyuna önemle duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET