gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

657'DE DEĞİŞİKLİK TASARISI

Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya bağlı olan Devlet Personel Başkanlığınca 657 sayılı devlet memurları kanununa dair değişiklik öngörülüyor.

22 Ekim 2010 Cuma 13:30
657'de Değişiklik Tasarısı

Konu ile alakalı Devlet Personel Başkanlığı'nın duyurusu şöyle:

 Başkanlığımıza intikal eden yazılı ve sözlü başvurulardan; Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan uzman yardımcılığına atanma için gerekli öğrenim koşuluyla ilgili bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Tasarı ile 657 sayılı Kanuna eklenecek olan Ek Madde 40’ın B fıkrasında; ilk defa uzman istihdam edecek Bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarında uzman yardımcılığına atanabilmek için gerekli öğrenim koşulu her bir Bakanlık ve kamu kuruluşu için ayrı ayrı sayılmış, anılan fıkranın son paragrafında da, “veya bu bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde yönetmelikle belirlenen fakültelerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.” ifadesine yer verilmek suretiyle fıkrada sayılan yükseköğretim kurumlarının sınırlayıcı olmadığı, kurumsal yönetmeliklerde yapılacak düzenlemelerle farklı yükseköğretim kurumlarının da belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Tasarı ile ilk defa uzman yardımcısı istihdam etmesi öngörülen bakanlık ve kamu kuruluşlarının hizmet gerekleri ve görev alanlarının farklılık arz etmesi, yükseköğretim kurumlarındaki fakülte ve bölümlerin çeşitliliği ve mevcutta bulunmayan yeni bölümler açılabileceği de dikkate alındığında Tasarıda ilgili bütün öğrenim dallarına yer verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla, bakanlık ve kamu kuruluşları çıkaracakları yönetmeliklerle kurumsal hizmet gereklilikleri çerçevesinde, uzman yardımcılığına alınacaklar için Tasarıda sayılanlara ilave öğrenim dalı, fakülte ve bölüm belirleyebilecek olup, Tasarıda sayılmayan fakülte ve bölüm mezunlarının her hangi bir şekilde mağdur olmaları söz konusu olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET