gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIĞI 5.000 PERSONEL ALIMI AÇIKLANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda bütçelerinin görüşülmesi sırasında Bakanlığa alınacak personel hakkında bilgi verdi.

14 Aralık 2014 Pazar 09:44
ADALET BAKANLIĞI 5.000 PERSONEL ALIMI AÇIKLANDI

ADALET BAKANLIĞI 5.000 PERSONEL ALIMI AÇIKLANDI

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda bütçelerinin görüşülmesi sırasında Bakanlığa alınacak personel hakkında bilgi verdi.

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu'nun bütçelerinin görüşülmesi sırasında konuştu.

 

Bozdağ, 2002 yılında adliyelerde görev yapan personel sayısının 26 bin 274 iken 2014 yılında bu sayının 51 bin 224'e ulaştığını, yüzde 95 oranında artış sağlandığını söyledi. Bozdağ, "5 bin yeni zabıt katibi, diğer adli personel alımıyla ilgili de bakanlığımız ilana çıkacaktır, bu ayın sonuna doğru" dedi.  

 

ADALET BAKANLIĞI 5.000 PERSONEL ALIMI AÇIKLANDI

Geçen sınavlarda ZABIT KATİPLİĞİ sınava girme şartları;

 

I) Genel Şartlar:

 

a) Türk vatandaşı olmak,

 

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

 

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

 

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

 

 

II) Özel Şartlar:

 

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

 

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

 

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.


Zabıt katibi alımında aranan şartlar, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde;


YAŞ ŞARTI NEDİR?


Yönetmeliğin 5. maddesine göre, kadrolu zabıt katibi alımında, "merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak," şartı aranacaktır. 


MEZUNİYET VE KILAVYE ŞARTI NELER?


Zabıt katibi alımındaki özel şartlar ise, yönetmeliğin 6. maddesinde şu şekildedir: 

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, 

b)En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak, 

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)


KILAVYE SINAVINDA YAPILAN DÜZENLEMELER NELER?


Yönetmelikte, 1-klavye sınavında metinlerin önceden yayınlanacak olması, 2- kılavye sınavındaki metinlerin kurayla belirlenmesi ve 3 -kelimelerin yüzde 40'ını yanlış yazanın başarısız sayılacak. 


KAÇ KAT ADAY UYGULAMALI SINAVA ALINACAK? 


Yönetmeliğin 14. maddesinde yapılan düzenleme gereğince, KPSS'den en yüksek puan alan 20 katı kadar aday kılavye sınavına alınacaktır. Kılavye sınavında ise yukarıdaki kriterlere göre en başarılı yazan 3 katı aday sözlü sınava alınacaktır. 


MEZUNİYET AYRIMI YAPILMAYACAK MI?


Lisans, önlisans ve lise mezunları uygulamalı sınava alınacaktır. Mezuniyetlere göre farklılaştırılmış bir kontenjan bulunmayacaktır.

 

KamudanHaberler.com


OKUNABİLECEK DİĞER YAZILAR

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET