gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIĞI DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

13 Şubat 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27845

14 Şubat 2011 Pazartesi 10:06
Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin kararda değişiklik

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/1355

Ekli “Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Adalet Bakanlığının 3/12/2010 tarihli ve 1025 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANIADALET BAKANLIĞI DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 21/5/2007 tarihli ve 2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “günde (2), haftada (14)” ibaresi “haftada (24)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET