gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

13 Aralık 2010 Pazartesi 11:16
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlgililerin 657 sayılı Kanun’un
48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak
başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Başvuracak Adaylardan;
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine,
özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca
araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel
Dairesi Başkanlığına;
2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine,
özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
Teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan
başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve
belgelendirilmesi gerekmektedir.
Duyurulur.

BİRİMİ              BÖLÜMÜ                     ANABİLİM DALI                         ÜNVANI  DERECE  ADEDİ
 
Tıp Fakültesi  Cerrahi Tıp Bilimleri  Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör       1            1
AÇIKLAMALAR: “Jinekolojik Onkoloji” alanında ve “postpartum
kanama” konusunda çalışmaları olmak.


Tıp Fakültesi  Cerrahi Tıp Bilimleri  Kadın Hastalıkları ve Doğum  Doçent         1            1
AÇIKLAMALAR: “Perinatoloji” alanında çalışmaları olmak ve bu
alanda en az altı ay süreyle yurt dışında çalışmış
olmak.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET