gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRMEYENLERE 354 TL CEZA GELİYOR

Binlerce kişiye adres cezası 2009 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle adres değişikliğini bildirmeyen onbinlerce kişiye 354 TL'lik para cezası kesildiği bildirildi EVİNİ yeni taşıyarak adres değişikliği yapan, ancak bunu 20 iş günü içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü'ne bildirmediği için para cezası uygulanan kişilerin sayısı on binlere ulaştı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, bu kişilere uygulanan 354 TL'lik idari para cezasının çok yüksek olduğunu ve bu kişilerin adres değişikliğini bildirmediği için para cezası uygulandığına dair yeteri kadar bllgılendlrılmedığını savundu.

20 Eylül 2011 Salı 09:46
Adres Değişikliği Bildirmeyenlere 354 TL Ceza Geliyor

20 gun içinde taşındığını bildirmeyene 354 lira ceza Evini yeni taşıyarak adres değişikliği yapan, ancak bunu 20 iş günü içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirmediği için para cezası uygulanan kişilerin sayısı on binlere ulaştı Tüketiciler Birliği Genci Başkanı Nazım Kaya, bu kimilere uygulanan 354 TL"lık idari para cezasının çok yüksek olduğunu \e bu kişilerin adres değişikliğini bildirmediği için para cezası uygulandığına dair yeleri kadar bilgilendi! ılmedığını savundu. 20 Nisan 2009 tarihinde y ururluğc giren ve yıl içerisinde gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan ya da hiç beyanda bulunmayan kişilere idari para cezası uygulanmasını öngören Yönetmelik kapsamında, on binlerce kişiye idari para cezası uygulandı 201 1 yılı için. 20 iş günü içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 354 TL. gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara ise 710 TL idari para cezası uygulanıyor.

VATANDAŞ YETERİ KADAR BİLGİLENDİRİLMEDİ
Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, vatandaşların adres değişikliğini bildirmediği için 354 TL ceza ödemek zorunda olduğuna dair yelen kadar bilgilendi) ılmedığını ifâde ederek. "Bazı cezaların uygulanması elbellc gerekiyor. Bugün bizlerde birçok hukuki ilişkilerimizde dahi bize bildirilen adreslere yazışmalar yapıyoruz. Ama gönderdiğimiz kişiler o adreslen taşınmış olabiliyor. Bu nedenle doğru adresin verilmesi için bir cezai yaptırım uygulanmalı" dedi Türkiye'de kötü niyetli kişilerin bazen kasıtlı olarak doğru adres bildirmediğini soy ley en Kaya. "Birçok olaydan veya cezadan kaçmak için adres değişikliği yapılıyor. Yanlış ikametgah gösteriliyor. Bu nedenle cezai yaptırımın uygulanması iyi bir şey. Ancak bir de para cezası olduğunu veya adres değişikliğini Nüfus İşlen Genel Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiğinden haberdar olmayan vatandaşlarımız var. Bunlar arasında 659 TL asgari ücretle çalışan işçinin taşındığını ve 20 gün nedeniyle bu cezayı ödemek zorunda kaldığını duşunun Bu açıdan da para cezası fâzla" diye konuştu Kaya. yerel yönetim olarak muhtarlıkların halkı bilgilendirmesi gerekliği ifade ederek. "Biz bir para cezası olduğunu Nüfus İdaresine gittiğimizde öğreniyoruz. Devlet diyor ki "ben bir kanun çıkardım sen de bunu öğrenmelisin, ben sana öğretmek zorunda değilim.' Bugün trafikte bile bir olay da bu kadar y uksek bir ceza miktarı uygulanmıyor. Vatandaşın bilinçlendirmesi gerekiyor bu konuda" ifadelerini kullandı 15 GÜN İÇERİSİNDE

SULH CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURABİLİR
Adres değişikliğini bildirmediği veya yanlış adres beyanında bulunduğu için para cezası kesilenlerin. Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde idari yaptırım kararma esas savunmasının kişiye tebliğ tarihînden itibaren 7 gun içinde ilçe nüfus müdürlüğüne bilgi ve belgelerle müracaat etmesi gerekiyor İdari para cezası ve mülkiyelin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı ise kışı. kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gun içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabiliyor.

Sabah

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET