gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNDE ÇALIŞANLAR

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün parti Genel Merkezinde 2011 Milletvekili Seçim Beyannamesini açıkladı.Açıklamada çalışma hayatına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

16 Nisan 2011 Cumartesi 19:55

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün parti Genel Merkezinde 2011 Milletvekili Seçim Beyannamesini açıkladı.  ''Bu beyanname, 'dostlar alışverişte görsün' niyetiyle, ya da vitrin düzenlemek, laf kalabalığı yapmak, orta sahada top çevirmek gayesiyle hazırlanmış bir beyanname de değildir. AK Parti'nin seçim beyannamesi, önceki tüm beyannamelerimiz gibi, son derece detaylı bir şekilde hazırlanmıştır. Hedefler net olarak konulmuş, bu hedeflere ne şekilde ve hangi takvimle ulaşılacağı net olarak ifade edilmiştir. Beyannamenin hazırlanmasında 'popülizm'den büyük bir hassasiyetle sakınılmıştır'' dedi.

Beyannameyi 'TÜRKİYE'YE BİR GELECEK VİZYONU '' olarak niteleyen Başbakan "Bugün, seçim sandığı görününce, ölçüsüz ve sınırsız şekilde aklına her geleni vaadedenlerin, geçmişte bu ülkeye ne kadar ağır bedeller ödettiğini Türk Milletinin unutmadığını kaydeden Başbakan Erdoğan, iktidara ortak olduklarında ekonominin tüm dengelerini bozanları, benzin, mazot, margarin, kıyma, tüpgaz kuyruklarında umutları heba edenleri milletin unutmadığını söyledi. "AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesinin ''Türkiye Hazır... Hedef 2023...'' adını taşıdığını bildirerek, ''Bu beyanname, seçime kadar olan süreci, seçim sonrasındaki 4 yıllık süreci değil, Türkiye'nin 12 yılını şimdiden planlayan bir beyannamedir. AK Parti'nin seçim beyannamesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü bugünden şekillendiren, Türkiye'yi bugünden 100'üncü yıla hazırlayan bir yol haritasıdır'' dedi.

"YENİ ANAYASA" üzerinde "11 Seçim Beyannamemizin, 2023 yol haritamızın en önemli ve bir numaralı projesi, 'yeni anayasa projesi'dir... Türkiye'nin yeni bir anayasaya, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, günün gereklerine uygun, ihtiyaçları karşılayan bir anayasaya ihtiyaç duyduğu herkesin ortak fikridir. AK Parti olarak, 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından, yeni bir anayasa çalışmalarını başlatıyoruz. ürkiye'yi, vesayetten, müdahalelerden arındıracak, ülkenin ufkunu açacak, ekonomiyi, dış politikayı, demokrasi ve özgürlükleri destekleyecek bir anayasayı gündemimize alacağız. Yeni anayasa, demokratik ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak. Yeni anayasa, önümüzdeki seçimde oluşacak yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanacak. Yeni anayasa, yeterince kısa, öz, açık; insan odaklı ve özgürlükçü olacak.'' dedi.

ÇALIŞMA HAYATI


Ekonomiden savunmaya ve ulaşıma kadar AK Parti vaadlerini açıklayan Başbakan çalışanlar hakkında önümüzdek dönem için; "Seçim Beyannamesi'nde istihdam ve işsizlik konusuna özellikle ağırlık verdiklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, çalışabilir durumdaki bütün vatandaşlara iş sağlamanın en önemli önceliklerinden biri olduğunu, olmaya da devam edeceğini ifade etti.

Uyguladıkları başarılı politikalar sonucunda kriz boyunca istihdamın azalmadığı gibi, 2010 yılında 1 milyon 317 bin vatandaşa istihdam sağladıklarını belirten Erdoğan, istihdamı artırmada diğer önemli bir araç olan aktif ve pasif iş gücü politikalarını da başarı ile uygulamaya başladıklarını dile getirdi.

Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Ülkemizde işsizlik sorununun, aynı zamanda bir mesleksizlik sorunu olduğu gerçeğinden hareketle, işsizlerimize beceri kazandırmak amacıyla Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi'ni (UMEM) başlattık. Beş yıl devam edecek bu proje ile her yıl 200 bin kişi olmak üzere 1 milyon işsizimizi eğitimden geçirecek ve işe yerleştireceğiz. Bu proje, sadece bir eğitim projesi değildir; aynı zamanda işletmelerimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırma projesidir. Ülkemizin 81 ilindeki 121 teknik ve endüstri meslek lisesini aynı zamanda uzmanlaşmış meslek edindirme merkezleri haline getirdik. Bu merkezleri modern teknoloji ile donattık.

AK Parti'nin 2023 vizyonu, daha nitelikli iş gücü, daha güvenceli iş, daha kaliteli bir çalışma hayatıdır. İşsizlik oranını 2023 yılı itibarıyla yüzde 5'e indirmeyi, istihdam oranını da yüzde 50'ye yükseltmeyi hedefliyoruz.

Tarım dışı istihdamın büyüme esnekliğini, 2010-2023 döneminde 10 puan artışla 0,52 seviyesinden 0,62'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Tarım dışı sektörde bugün yüzde 30 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını 2023 yılında yüzde 15'e indirmeyi hedefliyoruz.

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranını yüzde 2 seviyesinden 2023 yılında yüzde 8'e çıkarmayı planlıyoruz. Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için, önümüzdeki dönemde önemli bazı projeleri de hayata geçiriyoruz. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları kapsamında işsiz vatandaşlarımızın nitelik ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlediğimiz iş gücü yetiştirme kurslarından her yıl 400 bin işsizimizi yararlandıracağız. İş gücü yetiştirme kursunu başarı ile bitirenlerin daha fazla istihdam edilebilmelerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yaparak, işe yerleştirilme oranını 2009 yılındaki yüzde 23 seviyesinden 2015 yılına kadar yüzde 40'a çıkaracağız.

Meslek Danışmanı Programı' adını verdiğimiz bir projeyi de bu yeni süreçte başlatıyoruz. Bu program kapsamında, İŞKUR'a kayıtlı her işsiz için bir 'İş ve Meslek Danışmanı' belirleyeceğiz. Bu danışmanlar işsizlerimize birebir hizmet verecekler, tıpkı aile doktorluğu gibi... Mesleksiz tüm iş arayanlara mesleğe yönlendirme hizmeti sunacaklar. Danışmanlar, ayrıca yeni bir meslek alanı seçiminde ve işe girmek için gerçekçi bir plan oluşturmasında vatandaşlarımıza yol gösterecekler.''

Başbakan Erdoğan, bu sayede meslek edinme, iş arama ve bulmada birebir, kişiye özgü ve yakından takip edilen bir süreci hayata geçireceklerini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra hazırlanacak yeni anayasa ile birlikte YÖK'ün yapısının yeniden düzenleneceklerini belirterek, ''YÖK, üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayan, denetleyen ve belli alanlarda akreditasyon sağlayan bir kurum haline dönüştürülecektir'' dedi.

AK Parti Seçim Beyannamesi için www.akparti.org.tr/ tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET