gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

13 Aralık 2010 Pazartesi 11:25
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden

Profesör ve Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire
Başkanlığından yada http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Yabancı
Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
PROFESÖRLER İÇİN
*2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
*Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
*Dilekçe
*Özgeçmiş
*Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,
*1 adet fotoğraf
DOÇENTLER İÇİN
*2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
*Dilekçe
*Özgeçmiş
*Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım
*1 adet fotoğraf

BİRİMİ                 BÖLÜM                   ANABİLİM DALI                              UNVANI            ADET

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım Politikası ve Yayım             Profesör              1 
Fen-Edebiyat Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Uzay Fiziği    Profesör             1 
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi                                      Doçent                1 
Hukuk Fakültesi Mali Hukuk
                                                                    Profesör              1 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET