gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANTALYA'YA KAMU YATIRIMI AZALDI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Yönetim Kurulu, Ankara'da Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı AH Babacan'ı ziyaret etti.

17 Aralık 2010 Cuma 12:35
ANTALYA'YA KAMU YATIRIMI AZALDI

ATSO Başkanı Budak, Babacana Antalya'ya kamu yatırımlarının azaldığını vurgulayan Budak, acilen çevre yollan, kongre-fuar merkezi, Stadyum, Spor salonu, Hipodrom ve Hızlı tren gibi yeni yatırımlara ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Çetin Osman Budak, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bakanlıklar ve yerel yönetimlerin koordinasyonu ile planlı bir Diçimde çözüme kavuşturulması amacıyla bir Bakanlar Kurulu toplantısının Antalya'da yapılmasının ve bu toplantıda Antalya'nın bzel gündem maddesi olarak ele alınmasının -ok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

 Başbakan Yardımcısı Babacan a Antalya îkonomisi hakkında bilgi veren ATSO 3aşkanı Çetin Osman Budak, kapsamlı bir apor sundu. Antalya'da kamu yaünmlannın azaldığını vurgulayan Budak, acilen çevre /ollan, kongre-fuar merkezi, Stadyum, Spor salonu, Hipodrom ve Hızlı tren gibi yeni /atnmlara ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda yakın tarihin en tapsamlı yapılandırma programının ortaya :ıktiğını belirten Budak şöyle konuştu; "Ancak bu noktada vergisini ve kamuya »rcunu zamanında ödeyenlere de bir ıaksızlık olduğunu düşünmekteyiz. Bunun da anımla giderilmesini, ödemelerini amanında yapanlara da bir şekilde avantaj ağlanmasını bekliyoruz. Özellikle 2009 lizindeki mağduriyet çok sayıda işletmeyi, şadamını etkilemiştir.

  Kimse sigorta primini, ergisini, elektrik borcunu isteyerek ıdememezlik etmez. Tabii keşke kasıtlı ödemeyenlerle, zor duruma düştüğü için ödemeyenler arasında bir aynm yapılsa daha adaletli olur. Burada da 90 milyar liraya varan bir alacak büyüklüğü var. Dolayısıyla hem gecikme faizleri makul olmalı hem gerçekten ödeme sıkıntısına düşen kişilere karşı özel mekanizmalar kurulmalı hem de artık bu tür af gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Aksi halde ödeme veya borç konusunda bir ahlaki sorun da böylece teşvik edilmiş olunmaktadır. Bugüne kadar 20 civarında vergi affı çıkmıştır. Bu kadar çok af çıkması aslında bir zayıflık anlamına da gelmektedir. Asıl hedef böyle aflara ihtiyaç kalmaması olmalıdır.

 Buna rağmen biz ekonomik koşullardan dolayı tasanyı olumlu karşılıyoruz." Bakanlar Kurulu Antalya'da toplansın Tarımın ve turizmin başkenti konumundaki Antalya'nın acilen çözülmesi gereken sorunlan bulunduğunu da aktaran Budak, "Kentimizde birçok konuda acil atılması gereken bazı adımlar var. Antalya'nın turizm, tanm, ticaret, ulaşım, tarihi kültür varlıklarının değerlendirilmesi konularındaki sorunlarının Bakanlıklar ve yerel yönetimlerin koordinasyonu ile planlı bir biçimde çözüme kavuşturulması amacıyla bir Bakanlar Kurulu toplantısının Antalya'da yapılmasının ve bu toplantıda Antalya'nın özel gündem maddesi olarak ele alınmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. EXP0 2016'ya destek istendi ATSO Yönetim Kurulu ziyarette, Başbakan Yardımcısı Babacan'dan EXPO 2016 organizasyonuna Hükümet'in destek vermesini de istedi.

  EXPO 2016'yı Antalya'nın daha güçlü bir geleceğe yürümesinde bir fırsat kapısı olarak gördüklerinin altını çizen ATSO Başkanı Budak, "Bu önemli organizasyon hükümet desteğiyle, tanıüm ve turizmden Antalya'nın kent altyapısının modernizasyonuna kadar uzanan bir yelpazede güçlü hedeflerle gerçekleştirilmelidir. 2016 perspektifiyle gerçekleştirilecek bir yatınm hamlesi, Antalya ve Türkiye turizminde yaratacağı katma değerle hızla geri kazanılabilecektir. Bu noktada Hükümetimizin desteği büyük önem taşımaktadır" diye konuştu. İşsizliği azaltmak için prim desteği verilsin ATSO Başkanı Budak, Babacan'a sunduğu kapsamlı raporda; turist sayısındaki artışa karşın turizm gelirinde düşüş yaşandığını vurgularken, yüksek gelir grubuna dönük tanıüm stratejisi geliştirilmesini talep etti. Budak, turizm ve ticaret sektöründe ortaya çıkan mevsimlik işsiz sayısının 500 bin kişiye ulaştığını belirterek, işsizliği azaltmak için kış aylarında geçici istihdam (SGK primi) desteği talebi verilmesi gerektiğini söyledi. Modem örtü-altı tanm desteklerinin geliştirilmesi, özellikle kullanılan elektriğin tarifesinin sanayi üretiminde olduğu gibi ucuz tarifeden ücretlendirilmesi, domates güvesi gibi hastalıklara karşı desteklerin arttinlması, üretici birlikleri örgütlenmesinin gözden geçirilmesi taleplerinde bulunan Budak, büyük mağazalar veya perakendecilik yasasının artik çıkması gerektiğine işaret etti. ATSO Başkanı Budak, Başbakan Yardımcısı Babacana seramik bir tablo hediye etti. et etti. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET