gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ HAKİMLER KANUNU TASARISI TBMM'YE SUNULDU

Anayasanın daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve Askeri Yargı ile ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler kapsamında yeniden düzenlenen Askeri Hakimler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

19 Mart 2011 Cumartesi 10:53
Askeri Hakimler Kanunu tasarısı TBMM'ye sunuldu

Tasarı ile askeri hakimlerin sicilleri, atamaları, rütbe terfii ve kademe ilerlemeleri, birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma şartları, özlük hakları, hukuki sorumlulukları, haklarında verilebilecek disiplin cezaları ile haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturma usulleri yeniden düzenleniyor. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET