gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AVUKAT EŞ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR TEDAVİ YARDIMLARI

Avukat ve çalışmayan avukatın eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından, adına dayanışma aidatı ödenenler yararlanabilir.

03 Ağustos 2013 Cumartesi 03:26
AVUKAT EŞ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR TEDAVİ YARDIMLARI

EŞ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR TEDAVİ YARDIMLARI

Kimler yararlanabilir? 
Avukat ve çalışmayan avukatın eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından, adına dayanışma aidatı ödenenler yararlanabilir.

Hangi tedavi işlemleri yardım kapsamındadır? 
İstisnalar maddesinde belirtilen az sayıdaki özel durumlar hariç olmak üzere; YATARAK TEDAVİLER ile acil travmatoloji, ayaktan radyoterapi-kemoterapi giderleri (ilaçları hariç), ayaktan acil küçük cerrahi işlemleri, yatarak tedavi sonrası iki aylık süre için ayaktan Fizik tedavi giderleri, taş kırma(ESWL), Acil Ambulans giderleri, protez/tıbbi malzeme giderleri, özel oda giderleri gibi tedavi işlemleri yardım kapsamındadır.

Yatarak tedavi olmasına rağmen yardım kapsamında olmayan işlemler var mıdır? 
Yatarak da yapılmış olsa psikiyatri ve psikolog tedavileri, check-up ve sağlık kontrolü işlemleri, diş tedavileri, uyku apnesi tanı ve tedavi işlemleri, estetik cerrahi işlemleri (özel durumlar hariç), obesite tedavisi, doğum, diyaliz giderleri, SGK anlaşması dışı kardiyoloji ve KVC girişimleri, sünnet ile 3 No lu Yönergenin istisnalar bölümünde detaylı olarak belirtilen işlemler yardım kapsamında değildir.

Özel Sağlık Sigortası ile aynı mıdır? 
Özel sağlık sigorta sistemleri belli yaş üzeri ile hastalıkları devam etmekte olan üyeleri sisteme almayıp, tamamen sağlıklı bireyleri üye olarak kabul etmek istediği gibi, bunun yanısıra yüksek prim talep etmektedirler. TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu ise, özel koşullarda oluşturulmuş geniş kapsamlı, düşük aidatlı, yaş sınırlaması ve sağlık koşulu aramayan Özel Sağlık Sigortası gibi işleyen bir dayanışma ve yardımlaşma organizasyonudur.

Üyeliğe giriş ile yardımlardan hemen yararlanılabilmekte midir? 
Yararlanma hakkı, üyelik başlangıcından 6 ay sonra, burun ve rekonstrüktif girişimler için 1 yıl sonra başlamaktadır.

Nasıl üye olunur? 
İnternet üzerinden veya Baro aracılığı ile başvuru yapılabilir. Aidatın ödenmesi ve ıslak imzalı taahhütnamenin Türkiye Barolar Birliği’ne ulaştırılması ile üyelik başlar.
Havale ile yapılacak ödemelerde üye adına düzenlenmiş dekont ile yardımlardan yararlanacakların ad, soyad ve T.C.K.N bilgilerini içeren taahhütnamenin teslimi gerekmektedir.

Aidat tutarları;

Her birey için 120,00 TL/ilk yıl

Üyeliğini sona erdiren tekrar üye olabilir mi? 
3 yıllık bekleme süresinin sonunda, arada geçen sürenin dayanışma aidatı toplamını yasal faiziyle birlikte ödeyenler tekrar üye kabul edilir ve yeni üyeler için uygulanan usul ve esaslara tabi olurlar.

TEDAVİ YARDIMLARI LİMİTLER CETVELİ
 LİMİTLER:Ödeme OranıAçıklama
 Eş ve bakmakla yükümlü olunan çocuk120.000-TL/yıl  
Tıbbi İşlem Birim Limitleri:   
 SGK Anlaşmalılarda ödenen fark ücretiSUT yasal farkı100% 
 Tüm özel hizmet alımlarındaTTB80% 
 Sevkli Yurt dışı hizmet alımlarındaTTBx280%YKK ile
Ek Yardımlar   
 Stent5.000-TL/yıl80% 
 Yatak+refakat400-TL/gün80% 
 Tıbbi Malzeme9.000-TL/yıl80% 
 İşitme Cihazı2.000-TL/3yıl80% 
 Tekerlekli Sandalye2.500-TL/2yıl100% 
 Acil Ulaşım2.000-TL80% 
K:TBB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET