gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLARIN YENİ GÖREV DAĞILIMI

Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında kurulan kabinede görev dağılımı 1 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer nüshasında yayınlandı.

01 Eylül 2014 Pazartesi 20:10
BAKANLARIN YENİ GÖREV DAĞILIMI

Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında kurulan kabinede görev dağılımı 1 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer nüshasında yayınlandı. BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU

Kurum ve Kuruluşlar
1.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
2.Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
3.Diyanet İşleri Başkanlığı
4.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
5.Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINC Görevler
1.Hükümet Sözcülüğü
2.Danıştay ile ilişkiler
3.Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
4.Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi
5.İnsan hakları ile ilgili kurallar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon
6.Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri
Kurum ve Kuruluşlar
1.Vakıflar Genel Müdürlüğü
2.Türkiye İnsan Hakları Kurumu

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN Görevler
1. Ekonomik konularda genel koordinasyon

Kurum ve Kuruluşlar
1.Hazine Müsteşarlığı
2.T.C. Merkez Bankası
3.T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
4.Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüp
5.Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü
6.Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
7.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
8.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
9.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
10.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 
BAŞBAKAN YARDIMCISI YALCIN AKDOĞAN
Görevler
1.TBMM ile ilişkiler
2.Kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi

Kurum ve Kuruluşlar
1.Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
2.Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
3.Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
4.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
5.Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ Görevler
1. Medeniyetler İttifakı Projesinin yürütülmesi

Kurum ve Kuruluşlar
1.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
3.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
4.Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıAyrıca;
1.Avrupa Birliği Makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde "Müzakere Heyeti
Başkanlığı" ve "Başmüzakereci" görevi Avrupa Birliği Bakam,
2,Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş
sözleşmelerinin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
tarafından yürütülecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET