gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIK'TAN 'ÖĞRETMEN İHALESİ' AÇIKLAMASI

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kurumun ihtiyacı olan muhtelif meslek elemanlarının ve yardımcı personelin özel hizmet alımı yoluyla istihdamının sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kaldı ki bu şekilde hizmet alımı kurumumuza has bir durum değildir." denildi.

30 Aralık 2010 Perşembe 21:38
Bakanlık'tan 'öğretmen ihalesi' açıklaması

 Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, basında yer alan 'Öğretmen ihalesi' başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, haberde 'Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Çalışma Bakanlığı'nın (Bunun Adı Hile) uyarısına rağmen ihale yöntemiyle öğretmen aldı' ifadelerinin yer aldığına dikkat çekildi.

 
Anayasanın 61'inci maddesi ile sosyal güvenlik alanında devlete yüklenen mükellefiyetlerin, 2828 sayılı Kanun uyarınca SHÇEK Genel Müdürlüğü eliyle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Nitekim bu mükellefiyetler; ertelenemez, 24 saat esasına dayalı kesintisiz ve ikamet edilemez gündüzlü ve yatılı hizmetler olduğundan, her geçen gün bakım hizmetleri geliştirilmektedir. Kurumumuza bağlı tüm kuruluşlarımızda en iyi şekilde hizmet sunulmaya çalışılmaktadır." denildi.
 
Sosyal hizmet alanında ortaya çıkabilecek eksiklik ve gecikmelerin telafisi imkânsız sonuçlara yol açabileceğinden bu alanda daha fazla personelin çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. SHÇEK bütçesinden özel hizmet alım yoluyla yalnızca yardımcı personel (bakım elemanı, temizlik elemanı, güvenlik elemanı vs.) çalıştırıldığı kaydedildi.
 
Bakanlığın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "Hizmet yoğunluğunun fazla olduğu kuruluşlarımızın personel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla sivil toplum kuruluşlarının ve il özel idarelerinin de katkılarıyla kurumun ihtiyacı olan muhtelif meslek elemanlarının ve yardımcı personelin özel hizmet alımı yoluyla istihdamı sağlanmaktadır. Kaldı ki bu şekilde hizmet alımı kurumumuza has bir durum değildir. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kesintisiz hizmet sunmakla mükellef kılınan bakanlıklar da bu tür istihdam yoluyla eleman temini cihetine gitmektedir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin 22.11.2007 tarihli ve E.2004/114-K.2007/85 sayılı Kararı ile de, kurumlar arası işbirliği ve halkın sosyal memnuniyetini artırmak maksadıyla hizmet alımı yoluyla eleman temin edilebileceği yönünde karar verilmiştir. Yine Danıştay 5. Dairesi'nin 05.12.2007 tarih ve E.2004/4439-K.2007/6598 sayılı kararı da bu yöndedir."

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET