gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIK VE KURUMLARIN BÜTÇE MECLİS GÖRÜŞME TAKVİMİ

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık ve Kurumların görüşme takvimi belli oldu.

26 Ekim 2014 Pazar 05:52
BAKANLIK VE KURUMLARIN BÜTÇE MECLİS GÖRÜŞME TAKVİMİ

BAKANLIK VE KURUMLARIN MECLİS GÖRÜŞME TAKVİMİ
 
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşme takvimi belli oldu.

Bütçe görüşmeleri, 23 Ekim Perşembe günü başladı ve 25 Kasım Salı günü sona erecek.

TAKVİM İŞLEYİŞİ

3 Kasım Pazartesi: Bütçe ve kesin hesapkanunu tasarılarının geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşmeler.

4 Kasım Salı: TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Başbakanlık, MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı.

5 Kasım Çarşamba: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Basın – Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği.

6 Kasım Perşembe: Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

7 Kasım Cuma: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu.

10 Kasım Pazartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi Bakanlığı.

11 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler.

12 Kasım Çarşamba: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

13 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.

17 Kasım Pazartesi: İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı.

18 Kasım Salı:  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı.

19 Kasım Çarşamba: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu.

20 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

24 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı.

25 Kasım Salı: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Gelir Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Maddeleri.

Komisyon, hafta içi saat 10.00'da toplanacak ve görüşülen kurum ve kuruluşların bütçelerinin bitimine kadar çalışacak. Komisyon sadece Pazartesi günleri saat 11.00'de toplanacak.


23/10/2014         Maliye Bakanının Bütçe ve KesinhesapKanunu Tasarılarını Komisyona Sunuşu.

(Saat:14.00)

03/11/2014         Bütçe ve Kesinhesap KanunuTasarılarının Geneli ile Sayıştay Tezkereleri Üzerinde Görüşmeler

04/11/2014         TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe +Kesinhesap)

CUMHURBAŞKANLIĞI(Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

SAYIŞTAY(Bütçe + Kesinhesap)

KamuDenetçiliği Kurumu (Özel Bütçe + Kesinhesap)

------------------------------------------------------------

BAŞBAKANLIK(Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Milliİstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

MilliGüvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Diyanetİşleri Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

VakıflarGenel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiyeİnsan Hakları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesinhesap)

TürkiyeYatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Sayıştay Raporu)

05/11/2014         Türk İşbirliği ve Koordinasyon AjansıBaşkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap +Sayıştay Raporu)

Afet ve AcilDurum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

AtatürkKültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + SayıştayRaporu)

AtatürkAraştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

AtatürkKültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türk DilKurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türk TarihKurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

-----------------------------------------------------------------

Basın – Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü(Bütçe +Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Radyo veTelevizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi ), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Tanıtma FonuKurulu Sekreterliği (Sayıştay Raporu)

06/11/2014         Hazine Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap+ Sayıştay Raporu)

BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + SayıştayRaporu)

SermayePiyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)

TasarrufMevduatı Sigorta Fonu (Sayıştay Raporu)

-----------------------------------------------------------------

AİLE VESOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

07/11/2014         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe +Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

RekabetKurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

-----------------------------------------------------------------

GIDA TARIMVE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Tütün veAlkol Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + SayıştayRaporu)

Tarım veKırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu)

10/11/2014         ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI(Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

MeslekiYeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye veOrta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

DevletPersonel Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye İşKurumu (Sayıştay Raporu)

SosyalGüvenlik Kurumu (Sayıştay Raporu)

-----------------------------------------------------------------

EKONOMİBAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

11/11/2014         MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe +Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Ölçme, Seçmeve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + SayıştayRaporu)

YükseköğretimKurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Üniversiteler(104 Bütçe + 104 Kesinhesap + 58 Sayıştay Raporu)

12/11/2014         BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI(Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Küçük veOrta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (ÖzelBütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

TürkStandartları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türk PatentEnstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Bilimselve Teknolojik Araştırma Kurumu (Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap + SayıştayRaporu)

TürkiyeBilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

-----------------------------------------------------------------

KALKINMABAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiyeİstatistik Kurumu (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

GAP BölgeKalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + SayıştayRaporu)

Doğu AnadoluProjesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap +Sayıştay Raporu)

Konya OvasıProjesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap +Sayıştay Raporu)

DoğuKaradeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe +Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

13/11/2014         MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe +Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

SavunmaSanayi Müsteşarlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

-----------------------------------------------------------------

ENERJİ VETABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Ulusal BorAraştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye AtomEnerjisi Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Maden Tetkikve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

17/11/2014         İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap+ Sayıştay Raporu)

Kamu Düzenive Güvenliği Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

EmniyetGenel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

JandarmaGenel Komutanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

SahilGüvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Göç İdaresiGenel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)

-----------------------------------------------------------------

GENÇLİK VESPOR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Spor GenelMüdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

YükseköğrenimKredi ve Yurtlar Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Spor TotoTeşkilat Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

18/11/2014         ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞMEBAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

KarayollarıGenel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

BilgiTeknolojileri ve İletişim Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + SayıştayRaporu)

SivilHavacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

-----------------------------------------------------------

KÜLTÜR VETURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Devlet Operave Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

DevletTiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + SayıştayRaporu)

TürkiyeYazma Eserler Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

19/11/2014         ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe +Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Orman GenelMüdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

MeteorolojiGenel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye SuEnstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

-----------------------------------------------------------------

ADALETBAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Ceza veİnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe +Kesinhesap)

TürkiyeAdalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe+Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

ANAYASAMAHKEMESİ (Bütçe + Kesinhesap)

YARGITAY(Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

DANIŞTAY(Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Hâkimler veSavcılar Yüksek Kurulu (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

20/11/2014         SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap +Sayıştay Raporu)

TürkiyeHudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe ), (Bütçe + Kesinhesap +Sayıştay Raporu)

Türkiye İlaçve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye KamuHastaneleri Kurumu (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye HalkSağlığı Kurumu (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

-----------------------------------------------------------------

ÇEVRE VEŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Tapu veKadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

24/11/2014         DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap+ Sayıştay Raporu)

--------------------------------------------------------------------

AVRUPA BİRLİĞİBAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

TürkAkreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

AvrupaBirliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

25/11/2014         MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap +Sayıştay Raporu)

Gelirİdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Kamu İhaleKurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Özelleştirmeİdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

KamuGözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe +Kesinhesap)

GelirBütçesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim KesinhesapKanunu Tasarılarının Maddeleri

                KomisyonRaporunun Hazırlanması ve Raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşkanlığınaSunulması.

--------------------------------------------------------------

ÇALIŞMASAATLERİ.

SABAH :10:00 – 13:30 (Pazartesi günleri günlükprogram 11:00’de başlayacaktır.)

ÖĞLEDENSONRA : 14:30 – 19:00

AKŞAM                :20:00 – Günlük programın bitimine kadar.KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET