gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BANKA PROMOSYONLARININ TAMAMI PERSONELE DAĞITILACAK

Daha önce banka promosyonlarının üçte ikisini alan kamu görevlilerine banka promosyonlarının tamamı verilecektir.

14 Ekim 2010 Perşembe 13:17
BANKA PROMOSYONLARININ TAMAMI PERSONELE DAĞITILACAK

       Başbakanlık Genelgesi ile DPB duyurusunda açıkça banka promosyonlarının tamamının kamu çalışanlarına verilmesi öngörülmektedir. Genelgenin yayımlanmasından sonra düzenlenecek protokollerin buna uygun olarak yapılması hususunda Başbakanlık tarafından talimatlandırılmaktadır. Ancak Genelgeden kısa süre önce yapılan ve Kurum adına kesilen promosyonlar konusunda kamu görevlileri beklenti içinde girdiği görülmektedir.
       Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.
          Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla  banka promosyonlarının  kullanımına ilişkin ilkeler 20 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/21 sayılı ve “Banka promosyonları” konulu Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu Genelge’de; banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının üçte birini geçmemek üzere kurumların bünyesinde teşkil edilecek olan komisyonca belirlenecek tutarın, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabileceği ifade edilmiş idi. Ancak, 10 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/17 sayılı ve “Banka promosyonları” konulu Başbakanlık Genelgesi ile; bankalar tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması öngörülmüştür ve 10 Ağustos 2010 tarihinden sonra yapılacak protokollerin de banka promosyonlarının tamamının personele dağıtılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.
         Yapılan bu düzenleme ile; daha önce banka promosyonlarının üçte ikisini alan kamu görevlilerine banka promosyonlarının tamamı verilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET