gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞBAKANDAN KAMUYA YERLİ MALI TALİMATI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda öncelikli olarak Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, yöneticilerden bu konuda gereken duyarlılığı göstermeleri istedi.

06 Eylül 2011 Salı 15:29
Başbakandan Kamuya Yerli Malı Talimatı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda öncelikli olarak Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, yöneticilerden bu konuda gereken duyarlılığı göstermeleri istedi.

Yerli ürün kullanılmasına ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, Türkiye ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanmasının ekonomi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Genelgede, şunlar kaydedildi: ''Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut
hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda;

-Teknik şartnamelerde Türkiye'de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,
-Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da
belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,

-Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından
düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,

-İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim
edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi
giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate
alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,

-İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif
açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye'de üretilen
ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale
dokümanlarında düzenleme yapılması, hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden
gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye'de üretilen ürünlerin
tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken
duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.''

İhracata Dönük Üretim Stratejisi

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kuruluna ilişkin Başbakanlık Genelgesi de Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgede, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı olan 2023'e yönelik stratejik dış ticaret hedefinin, dünya mal ticaretinden aldığı payın artırılarak ihracatının 500 milyar dolara çıkarılması olarak belirlendiği belirtildi.

Bu hedefe ulaşılabilmesi için, öncelikle Türkiye'nin imalat sanayi ile hizmet üretim potansiyelinin ihracat odaklı olarak değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerektiği vurgulanan genelgede, tüm sektörlerde ihracat hedeflerine uygun, ortak politikalar geliştirilerek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması, ihracatta
pazar ve ürün çeşitlendirmesi, ihracata dönük üretim teknolojilerinin geliştirilerek yurt içinde üretilen katma değerin artırılmasının yakın gelecekte ulaşılması öngörülen hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kuruluna ilişkin Başbakanlık Genelgesinde de piyasaya arz edilen ithal ve yerli ürünlerin gözetim ve denetimine ilişkin hususların ''Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik'' ile düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu alanda koordinasyonu sağlamak ve tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere 2002 yılında kurulan ''Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu''nun Ekonomi Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam ettiği ifade edilen genelgede, kamuoyunda giderek artan ürün güvenliği bilinci ile piyasaya arz edilen ürünlerin
miktarı ve çeşidinde görülen artışların, ürünlerin gözetim ve denetim sisteminin daha etkin, güçlü ve caydırıcı bir yapıya dönüştürülmesini gerekli kıldığı kaydedildi.
TRTHABER

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET