gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BASK BAŞKANI AKAY BAŞBAKANA MEKTUPLA HAL BİLDİRDİ

Üyelerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını dile getirmek amacıyla basın açıklaması yapmak isterken bir süre sonra başka bir ile tayin edilen sendikacı için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başvuruldu.

11 Nisan 2011 Pazartesi 05:49
BASK Başkanı Akay Başbakana  Mektupla Hal Bildirdi

Üyelerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını dile getirmek amacıyla basın açıklaması yapmak isterken bir süre sonra başka bir ile tayin edilen sendikacı için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başvuruldu.

Alınan bilgiye göre, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Resul Akay, Bağımsız Haber-Sen Kayseri Şube Başkanı Erdoğan Aslan'ın yaşadığı sıkıntıvı bir mektupla Başbakan Erdoğan'a bildirdi. Akay, mektubunda, Konfederasyona bağlı Bağımsız Haber-Sen'in Kayseri Şube Başkanı Aslan 10 Kasım 2010'da Kayseri Posta İşleme Merkezi dışında üyelerinin özlük hakları ile çalışma koşullarını dile getirmek amacıyla yapmak istediği basın açıklamasının Kayseri Posta İşleme Merkezi Müdürü Sabahattin Akbulut tarafından "engellendiğini" belirtti. Aslan'ın basın açıklamasının "engellenmekle" kalmadığını, 28 Mart 2011 'de Aksaray PTT Başmüdürlüğüne "sürgün edildiğini" savunan Akay, yapılan bu işlemin Anayasa'nın 90. maddesine göre onaylanan ILO sözleşmeleri ile diğer sözleşmelere, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu nun 18/2. maddesine ve Başbakanlık makamınca yayımlanan 2005/14 sayılı genelgenin 7. maddesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 18. maddesinin ikinci fıkrasındaki 'Kamu işvereni, iş veri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş yerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez" hükmünü anımsatan Akay, Başbakan Erdoğan'a yolladığı mektupta şunları kaydetti: "Erdoğan Aslan'a tebliğ edilen atama onayında hiçbir gerekçe bulunmamaktadır. Başbakanlık Genelgesinin 7. maddesinde 'Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika şubesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında, görevleri ile ilgili olmayıp doğrudan yapacakları basın açıklamaları hakkında disiplin soruşturması yapılmayacaktır' denilmektedir. PTT Genel Müdürlüğü Erdoğan Aslan hakkında soruşturma açmıştır. PTT Genel Müdürlüğü Sabahattin Akbulut hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 118 ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesine göre adli ve idari soruşturma başlatması gerekirken, Erdoğan Aslan'ı Aksaray iline sürgün etmiştir." Resul Akay, hükümetin AB müktesebatına uyum sağlamak için pek çok adım attığı ve reform yaptığına işaret ederek, ' PTT Genel Müdürlüğünün, hükümetin bu çabalarını ve tüm mevzuatı hiçe sayarak kendi bildiğini okuması bürokratik oligarşinin hukuk tanımazlığını açıkça göstermektedir" ifadesini kullandı.

Akay, mektubunu, "Sayın Başbakanım, zat-ı alinizin imzası ile yayımlanan genelgeye sahip çıkılmasını, söz konusu genelgeyi hiçe sayan PTT Genel Müdürlüğü hakkında gerekli müeyyidenin uygulanmasını ve sendikal faaliyetleri askıya alınan, eş ve çocukları mağdur edilen Erdoğan Aslan hakkında yapılan idari işlemin iptal edilmesi hususunu saygıyla arz ederim" şeklinde sonlandırdı.


Başkent Gazetesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET