gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BDDK VAKIFBANK SPK PERSOENELİ İSTANBULA

Kamu kuruluşlarının Ankara'dan istanbul'a taşınmasına Ankara iş dünyası ve muhalefet milletvekilleri tepki gösteriyor Taşınma, Ankara'nın kimliğini ve ekonomisini zayıflatacak

22 Aralık 2010 Çarşamba 08:44
BDDK Vakıfbank SPK Persoeneli İstanbula

Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 'Torba Yasa Tasarısı' kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasından, çalışma hayatına ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin çok sayıda değişiklik içeriyor. Tasanda yer alan en önemli maddeler arasında kamu kurum ve kuruluşlarının merkezinin ve genel müdürlüklerinin Ankara'dan İstanbul'a taşınması da yer alıyor. Tasarıya göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Vakıflar Bankası'nın İstanbul'a taşınması öngörülüyor. Torba tasanda yer almayan Merkez Bankası'mn da İstanbul'a taşınmasına ilişkin ayn bir yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuş bulunuyor. Ayrıca, taşınmaları için özel bir yasal düzenleme gerektirmeyen, idari kararla taşınması mümkün olan Türkiye Halk Bankası ile Ziraat Bankası da taşınma sürecine girmiş durumdalar. Hükümet, bu kuruluşlann taşınmasını, İstanbul'un uluslararası finans merkezine dönüştürülmesi için gerekli görüyor. Ancak başta Merkez Bankası ve diğer kuruluşlann taşınması halinde Ankara'nın başkent kimliğinin, başkent ruhunun ve ekonomisinin etkileneceği ciddi bir eleştiri konusu. Bu operasyonun İstanbul'u uluslararası finans merkezi yapmaya yetip yetmeyeceği de tartışılıyor. Ankara iş dünyası liderleri ve milletvekillerinin DÜNYA Mikro Politika'ya yaptıkları değerlendirmeler, hükümetin bu program ve uygulamasının benimsenmediğini gösteriyor. Liderler veymilletvekilleri kamu finans ve yönetim kuruluşlarının genel müdürlüklerini ve merkezlerini İstanbul'a taşımanın, Ankara'nın başkent kimliğini ve ekonomisini ciddi ölçüde olumsuz etkileyeceği görüşünde birleşiyor. 

Halen Meclis gündeminde bulunan Torba Yasa Tasarısı'nda kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve genel müdürlüklerinin Ankara'dan istanbul'a taşınmasına ilişkin hükümler, Ankara iş dünyası ve Ankara milletvekilleri tarafından ciddi biçimde eleştiriliyor. Eleştiriler, bu taşınmanın Ankara'yı ekonomik ve siyasi bakımdan etkisiz bir kent kimliğine büründüreceği noktasında odaklanıyor. Kamu kuruluşlarının taşınması uygulamaya konulacaksa, Ankara için doğacak boşluğun doldurulması zorunluluğu tartışmalarda vurgu yapılan diğer önemli konuyu oluşturuyor. 

İŞ DÜNYASI NE DİYOR? 
MİLLETVEKİLLERİ NE DİYOR? 

MHP Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili CİHAN PAÇACI Kamu kurumlarının yeri başkenttir BDDK, SPK ve kamu bankalarının taşınması ile İstanbul'da dünya çapında bir finans merkezi kurulması planlanıyor. Bu, önemli bir vizyon ancak hükümete düsen görev, gereklf altyapıyı kurmak. En önemli altyapı ve öncelikle gerçekleştirilmesi gereken sey uluslararası standartlarda yasal düzenlemeler yapmak. Ikına adım ise gerek kamu gerekse özel sektörde görev alabilecek yetkin ve yetişmiş insan kaynağı oluşturmak. Bu güne kadar bu konuda bir caba sarf edilmedi. Dünyada artık sabit mekânların bırakılıp işlemlerin elektronik ortamlarda gerçekleştirildiği, finans sektöründeki gözetim ve denetim fonksiyonlarının bilgisayar aracılığı ile uzaktan yapıldığı günümüzde sadece Ankara'dakı kurumlar ile bankaların İstanbul'a taşınması, hükümetin bu konudaki vizyonunun fiziksel bir proje olduğunu ortaya koyuyor. Ankara'da iyi isleyen kurumları taşıyarak, personel ve ıslem bazında problem yaratarak islemez hale getirmek doğru değil. Ankara'nın başkent olması cok önemli. 'Baskent olma özelliği, her şeyden önce kamu kurum ve kuruşlarının başkentte bulunmasıdır. Cunku devlet başkentten yönetilir Bu acıdan da baktığınızda taşınma işleminin yanlış olduğu kanaatindeyim. Bir de bu taşınmaların arkasında acaba arsa rantı mı var? Bunu da araştırmamız gerekir.

AKP Ankara Milletvekili BURHAN KAYATÜRK Taşınacak kurumların yeri doldurulmalı Ülke ekonomisinde sağlanan olumlu bir gelişme, İstanbul'a da Van'a da aynı şekilde yansır. Milli gelirimizi ne kadar yükseltirsek butun ülke bundan aynı oranda yararlanır. Hükümet finans kuruluşlarını İstanbul'da bir araya getirerek, ülke ekonomisini güçlendirmeyi planlıyor. İstanbul'un finans merkezi haline gelmesi durumunda, yabancı yatırımcılar doğrudan Berlin'den, New York'tan ya da Şanghay'dan İstanbul'a uçarak islerim halledip ertesi gun ülkelerine gen dönebilecekler. Ayrıca İstanbul tarihi ve turistik mekanlarıyla önemli bir sehır. Ne kadar önemli bir finans merkezi haline gelirse, bu Türkiye'nin de o kadar yararına olur. Ankara'dan bu kurumların çekilmesinin ardından ise yerme konulabilecek projelerin hızla geliştirilmesi ve uygulanması gerekiyor. Ankara artık memur kenti degıl, özellikle tekstilde önemli bir gelişme sağladı ve kısa surede cok sayıda önemli markalar ortaya cıkti. Ankara moda merkezi haline getirilebilir. Ayrıca, Konya gibi bir tarım ve gıda merkezi olabilir. Ankara buna da cok müsait bir şehir. Bu tür projelerin Ankara'dakı idareciler, milletvekilleri, ıs dünyası ve ilgili kişiler tarafından gündeme alınarak bir an önce gerekli çalışmaların yapılması lâzım. Özellikle tekstil, tarım ve gıda cok önemli sektörler olmaya başladı. Gıda sektörü en az elektrik elektronik kadar önemli ve stratejik. Ankara'dan bazı kuruluşların ayrılması bir kayıp yaratacak. Ama bu boşluk doldurulabılır.Ayrıca ekonomiye bütünsel bakıldığında, bu bir kayıp degıl. Çunku başka alanlarda hızlı bir gelişim sağlanacak ve Ankara da bundan payını alacak.

CHP Ankara Milletvekili YILMAZ ATEŞ Amaç Ankara'nın içini boşaltmak Hükümetin bu tavrının altında yatan, Ankara'yı bitirmek, ıcını boşatmak. Cunku, Ankara'yı bir turlu başkent olarak içlerine sindiremediler. Dünyanın her yerinde, birkaç istisna dışında, bu tur kurumlar başkentte bulunur. Ayrıca gelişen teknolojiler dikkate alındığında, bu kurumların taşınması gerekmiyor. İstanbul birinci derece deprem bölgesi. Bu önemli bir risk oluşturuyor. Yapılan ısın haklı bir gerekçesi yok. Ankara'dan intikam alıyorlar. Merkez Bankası'mn taşınmasını şimdilik ertelemelerinin nedeni, yakında secim olması. Bılısım Vadisi için de Ankara yerme Kocaeh'den sozedıyorlar. Oysa bunun ıcm en uygun yer Ankara. Cunku cok sayıda üniversite var. Hükümetin amacı, Ankara'yı yoksul bir bozkır sehrı haline getirmek. 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı SİNAN AYGÜN Taşınma istanbul'u merkez yapmaya yetmez Eğer Ankara olamayacaksa, İstanbul'un uluslararası finans merkezi haline gelmesi bizi her zaman mutlu eder. Ancak, Merkez Bankası, kamu bankaları, piyasayı düzenleyen ve denetleyen kuruluşların yönetim merkezlerinin taşınması, İstanbul'u finans merkezi yapmaya yetmez. Taşınmanın gerekil olduğuna inanmıyorum. Bu kuruluşların yönetim merkezlerini taşımasak da İstanbul'un finans merkezi olma şansı bulunuyor. Bu şans, Türkiye ekonomisinin ve İstanbul'un ulaştırma, haberleşme, konaklama ve benzen altyapısıyla uluslararası finans kuruluşlarına yeterince güven vermesiyle ilgili. Halk Bankası Genel Mudurlugu'nun Ankara'da bulunması, Ankara'dakı KOBl'ler ıcin buyuk bir fırsat oluşturuyordu. Şubelerle oluşan sorunları, genel müdürlük kanalıyla çözme şansımız bulunuyordu. Simdi bu şanstan yoksun kalacağız. Ancak, genel mudurlugu tasınsa da Halk Bankası'mn Ankaralı KOBl'lere açtığı kredileri kısacağını düşünmüyorum. Soz konusu kuruluşların yönetim merkezlerinin İstanbul'a taşınmasının Ankara'nın ıcını boşaltmak anlamına geleceğim, öteden beri söylüyorum. Bu operasyon, ekonomik büyüklüğünü düşündüğümüzde, İstanbul'a cok buyuk bir değer katmayacak ama Ankara'dan cok buyuk bir parça koparacak. Ankara'nın Türkiye'nin milli gelirinden aldığı payı ve ekonomiye katkısını azaltacak. Ankara'dan 10 bine yakın aile İstanbul'a gidecek. Bu, gelir düzeyi yüksek, yaklaşık 30- 40 bin kısmın taşınması anlamına geliyor. Bu gelişme elbette Ankara'da ticaret kesimini olumsuz etkileyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim merkezlerinin başkentte bulunması, başkente kimliğini kazandıran en önemli unsur. Bazı kuruluşları başka illere taşımak ise Ankara'nın başkent kimliğini yıpratır.

Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği ASİAD Ankara Şubesi Başkanı SERHAT ESEN Merkez Bankası kesinlikle taşınmamalı Merkez Bankası'mn İstanbul'a taşınmasını uygun görmüyorum.. Türkiye'nin başkenti Ankara. TBMM, tum bakanlık ve elcilikler bu şehrimizde. Ülkemizin her turlu yasama yürütme ve yargı birimlerinin bulunduğu başkentimizde, Merkez Bankası'mn özel kimliğiyle burada olması zarureti var. BDDK, Vakıfbank hatta Halk Bankası genel müdürlükleri İstanbul'da olabilir. Calıs. ların ve yönetimin lüksüdür, afilerim İzmir veya Antalya ıcin de yapabilirler. Fakat, daha verimli çalışmak amacıyla Ankara'da kalmalarını tavsiye ederim. Taşındıklarında, Ankara'nın otorite ve yönetim anlayışından uzak kalacaklarını düşünüyorum. Halk Bankası K0BI bankacılığını Ankara'dan da yönetebilir. Merkez Bankası, Ankara'nın ve finans dünyasının bas tacı, kesinlikle gitmemesi gerekir. Türkiye Ankara'dan yönetiliyor, Başbakanımız gerektiğinde Merkez Bankası Baskanı çağıracak ve görüşecek. Banka İstanbul olursa, bu iletişim ve acil toplantılar nasıl organize edilecek? Dolayısıyla, taşınmaya kesinlikle katılmıyorum.

Ankara Sanayi Odası (AS0) Başkanı NURETTİN ÖZDEBİR Ankara için çok ciddi kayıp Merkez Bankası, BDDK ve SPK gibi önemli finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınması maalesef yine gündeme geldi, istanbul'da bu kurumların taşınacağı binaların inşaatlarına bile başlandı. "İstanbul'u finans merkezi yapacağız" diye, Ankara ıcm ciddi kayıplar oluşturuyorlar. Ama bu taşınma sürecini, Ankara'ya uzun yıllar ciddi kamu yatırımları yapılmamasının sonucu olarak görmek lâzım. Başkent, devletten gereken teşvikleri alamadı. Bunların doğal sonucu olarak Ankara, dünyanın en büyük 15'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisine sahip bir ülkeye yakışmayan bir merkez haline geldi. Bunun üzerine istanbul'u finans merkezi yapmaya karar verdiler. Artık bütün bankaların operasyon merkezlen orada. Simdi isimlerim de taşıyorlar. Madem bûyle bir adım atıldı. 0 halde EXP0'nun Ankara adaylığının desteklenmesi, Ankara'ya bir fuar alanı kazandırılması, Bılısım Vadısı'nın Ankara'da kurulması gibi, başkentte sanayi ve ticaretin gelişmesine yönelik faaliyetler ıcm teşvikler verilmesi gerekir. Ankara Genç iş Adamları Derneği ANGİAD Başkanı

ABDULLAH DEĞER Finans merkezi Ankara olmalı Cumhuriyetin kurulduğu bu kentte, kamu kuruluşları ilk günlerinden bu yana oturmuş ve sorunsuz isleyen kurumlar. Başkentteki kamu kurum ve kuruluşlarının bu derecede gelişmesi, Türk toplumuna karsı görevlerini yerme getirmesi, Cumhuriyete sahip çıkan bir bilincin urunu. Finans kuruluşları merkezlerinin Ankara'da kalmasını ve Ankara'nın dünya finans merkezi olmasını daha doğru buluyoruz. İstanbul, kurumsal finans konusunda kent hafızasına sahip degıl. Taşınmaya ayrılacak bütçenin halen iyi isleyen kurum yapısını geliştirmek ıcm kullanılması cok daha doğru bir yaklaşım olur. Ankara'dakı finans kurumlarının teknolojik altyapı ve yurtdışı ilişkileri acısından geliştirilmesi, başkenti dünya finans merkezi olma yolunda ılerletecektir. Taşınma gerçekleştiğinde, ıcı boşalan bir başkente sahip olmak istemiyorsak, turizm ve finansı canlandıracak alanlar yaratılmalı. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunun fıkır birliğine vardığı Ankara'nın EXP0 adaylığı konusunda hıc vakit kaybetmeden kolları sıvamamız gerek.

Türkiye Genç işadamları Derneği TÜGİAD Ankara Şube Başkan Yardımcısı BARIŞ AYDIN Ankara'nın marka kent emekleri boşa gider İstanbul'un cazibe merkezi olması seklindeki gerekçeler, finans dünyasının gerçekleriyle ortusmuyor. Kültür, sanat, bilim veya tarihsel zenginlik unsurlarının, bir şehrin finans merkezi olmasındaki etkinliği tartışılır. Finans, karar mercilerini, kontrol mekanizmalarını ve ekonomi dinamiklerim barındıran özel bir alan. Bütün dünya başkentlerinde olduğu gibi Ankara'da da siyaset ve ekonomi birbirinden güc alarak büyüyor. Finans merkezini kontrol ve karar mercılerınden uzaklastırmak, bu büyümeye sekteye uğratacak.

Genç Girişim ve Yönetişim Birliği GGYB Genel Başkanı METİN ÖZBEK Ankara'nın atıl hale düşmesine göz yumulmaz Bir ülkenin finans kurumlarının mevcut yapılanmadan ayrılarak başka bir ortama taşınması, elbette cok meşakkatli bir uygulama. Bu durum, başkentin ekonomik parametrelerinde dönemsel şoklar olarak kendim gösterebilir. Kentin toplum yapısında uyum problemleri, sektörde ise hacım daralması ve istihdam bunalımları ortaya çıkacaktır. Başkent ekonomisi taşınma halinde son derece olumsuz etkilenecek; ancak siyasi önderlerin, sektör liderlerinin yüksek potansiyele sahip Ankara'nın atıl duruma düşmesine goz yumacaklarım düşünmek zaaf göstermek olur. Başkentin akademik, çevre \je gözden kaçan diğer kentsel değerlerim masaya yatırıp bunları uluslararası turizm ve fuarcılığa entegre etmek ıcın harekete geçmeliyiz.

Dünya Gazetesi, Canan SAKARYA-Ozüm Ors 22.12.2010

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET