gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELEDİYE İL ÖZEL İDARE TAŞERON İŞÇİLERİNE TORBADAN AYRICALIK

TBMM Genel Kurulu'nda Torba Kanun görüşmeleri sırasında Tasarının (İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) 11, 13 ve 14. maddelerinde AK Parti'nin kabul edilen önergeleri ile mahalli idare taşeron işçisi ile kadrolu veya geçici işçilere yönelik bazı değişiklikler yapıldı.

19 Temmuz 2014 Cumartesi 08:19

TBMM Genel Kurulu'nda Torba Kanun görüşmeleri sırasında Tasarının (İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) 11, 13 ve 14. maddelerinde AK Parti'nin kabul edilen önergeleri ile mahalli idare taşeron işçisi ile kadrolu veya geçici işçilere yönelik bazı değişiklikler yapıldı.


Tasarının 11. maddesine eklenen cümle ile alt işveren tarafından yürütülen işlerde çalışmakta olan mahalli idare personelinin, aynı mahalli idarelerin kendi birimleri veya bağlı kuruluşları arasında iş veya işyeri değişikliğine tabi tutulmak suretiyle, mahalli idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri çerçevesinde yürütülen işlerin İhale Kanunu'nda, 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak yapılan değişikliklere uygun yürütülecek. 


Bu şu anlama geliyor: Alt işveren tarafından yürütülen işlerde çalışmakta olan mahalli idare personelinin aynı mahalli idarelerin kendi birimleri veya bağlı kuruluşları arasında iş veya işyeri değişikliğine tabi tutmak suretiyle, mahalli idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri çerçevesinde yürütülen işlerin 4734 sayılı İhale Kanununda 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak yapılan değişikliklere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacak. 

Tasarının 13. maddesine yapılan ekleme ile de işyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahalli idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahalli idare ile bağlı kuruluşları arasında veya aynı mahalli idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla mahalli idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahalli idarenin en üst amirinin onayı alınarak, maddenin yayımlandığı tarihi izleyen 120 gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda 6360 sayılı kanunun geçici birinci maddesinin durumlarına uygun hükümleri uygulanacak. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET