gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BU MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ TELAFİSİ YOK

Maliye Bakanlığında yeterlilik sınavında başarılı olamayan vergi müfettiş yardımcıları memur olarak atanacak olması beraberinde mağduriyetlerin yaşanmasına neden oldu.

17 Kasım 2014 Pazartesi 18:02
BU MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ TELAFİSİ YOK

Maliye Bakanlığında yeterlilik sınavında başarılı olamayan vergi müfettiş yardımcıları memur olarak atanacak olması beraberinde mağduriyetlerin yaşanmasına neden oldu.  

Türkiye’de kariyer mesleklerde bir üst unvana geçmek için iki sınav hakkı tanınırken, yalnızca Maliye Bakanlığı’nda görev yapan vergi müfettiş yardımcılarına bir yeterlilik sınav hakkı tanınmasının adaletsizlik olduğu belirtiliyor.

Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan denetim birimleri, 6 Nisan 2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 7 Temmuz 2011 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiş, bu kapsamda hesap uzmanı, maliye müfettişi, gelirler kontrolörü ve vergi denetmeni kadroları, vergi müfettişi adı altında toplanmıştı. Buna bağlı olarak, birleşme sürecinde yukarıda sayılan kadroların yardımcıları da vergi müfettiş yardımcısı unvanı ile görev yapmaya başlamış, bu kadrolarda görev yapan kamu personelinin vergi müfettişliğine atanabilmesi yeterlik sınavına bağlanmıştı.

Dört yıllık zorlu bir süreçten geçen vergi müfettiş yardımcılarına telafi hakkı tanınmaması telefi hakkı tanınan Maliye Bakanlığı dışında benzer şekilde uzman, denetmen ve müfettiş unvanlı kariyer meslek mensubu çalıştıran Başbakanlık, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi tüm kurumlarla farklılık oluşturmaktadır.

Yeterlik sınavında başarısız olan vergi müfettiş yardımcıları, defterdarlık ya da Mal Müdürlükleri’ne memur kadrosu ile atanıyor. Bu durum bir anlamda birçok sınav ve eğitimden geçerek vergi müfettiş yardımcısı unvanını kazanan personele tenzili rütbe anlamına geliyor. Sınavda başarısız olan personel, kazanılmış haklarını kaybediyor ve mali ve özlük hakları bakımından büyük kayba uğruyor, maaşları neredeyse yarı yarıya azalıyor.

KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET