gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BUGÜN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe İstanbul Taksim Meydanında kutlayacak emekçilerinörgütlü sendikaları duyurularla herkesi meydana davet etti.

01 Mayıs 2011 Pazar 11:08
Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, TMMOB, TTB, TEB, TÜED, TÜRMOB’un oluşturduğu 1 Mayıs Platformu bu yılki 1 Mayıs kutlamalarına öncülük etmekte. İstanbul’da değişik merkezlerde buluşan sendika ve örgütler Taksim Meydanına doğru hareket ettiler. Torba Yasa, esneklik, asgari ücret, özürlüler, kürt sorunu gibi bir çok konuya değinen deklarasyonda ortak harekette mücadele edilme kararlılığı ifade edildi.

Sendika ve Kuruluşların Deklerasyonu   

1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, emeğin bayramındayız.
Barış için, özgürlük için, demokrasi için, saygın bir iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2011’de, başta Taksim olmak üzere tüm alanlarda, omuz omuzayız.
1 Mayıs 2011’i güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı koşullarda karşılıyoruz. Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller korunuyor ve örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen iş cinayetleri durmak bilmiyor. Torba Yasa ile her alanda emekçilerin hak ve çıkarları geriye götürülmek isteniyor.
Biz sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz, özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyor, özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz.
1 MAYIS’TA ALANLARDAN BİR KEZ DAHA HÜKÜMETE ve İŞVERENLERE SESLENİYORUZ;
İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz.
İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz.
Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.
Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz.
İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.
Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz.
Anti demokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.
Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü; din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmasını istiyoruz.
Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların tahliye edilmesini istiyoruz.
Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz.
Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz.
Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz.
ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmasını istiyoruz.
Biz, 1 Mayıs 1977’ nin aydınlatılmasını ve kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz.
Biz, Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm anti demokratik müdahaleleri kınıyoruz.
İşçiler, Kamu Emekçileri, Emekliler, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, Gençler,
EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A!
1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

TÜRK-İŞ Genel Merkezinden yapılan duyuruda;

“EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS’TA TAKSİM’DE VE TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYIZ”
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, TMMOB, TTB, TEB, TÜED, TÜRMOB Genel Başkan ve Yöneticileri 7 Nisan 2011 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya gelerek 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü’nün 2011 yılı kutlamalarına ilişkin değerlendirmeler yapmış ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
“Kuruluşlarımız, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının ortak yapılması yönünde görüş ve irade birliği içindedir. Kuruluşlarımız, emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara, işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlara, yoksulluğa, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerine, taşeronlaşmaya, sendikal hak ihlallerine, düşünce özgürlüğüne yönelik girişimlere, ekolojik çevrenin katledilmesi ile emekçilerin uğradığı tüm haksızlıklara karşı, emek, barış, özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs’ta alanlarda olma kararı almıştır.
Kuruluşlarımız, bu anlayışla, 2011 yılında 1 Mayıs’ı İstanbul Taksim Meydanı başta olmak üzere ortak davranılabilecek diğer illerde de birlikte kutlama kararı almıştır.
Kutlama çalışmaları Kuruluş temsilcilerinden oluşan bir ‘Kutlama Komitesi’ tarafından yapılacak ve bu komite 1 Mayıs’ın uluslararası geleneklere uygun bir şekilde kutlanabilmesi için içerik ve teknik olarak her türlü ayrıntıyı belirleyecek ve ilgili kararları alacaktır.

DİSK Genel Merkezi tarafından yapılan duyuruda;

1 Mayıs sınıfının birlik–mücadele–dayanışma günü TAKSİM’de düzenlenen bir gösteriyle kutlanacak. İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, emekliler, işsizler yüzbinlerle TAKSİM/1 Mayıs alanına akacak. Burada bulunan işçi konfederasyonları, kamu çalışanları konfederasyonları, meslek odaları, siyasal partiler, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, platformlar, siyasal dergiler olarak omuz omuza kol kola Taksim Meydanında olacağız. Ellerimizde pankartlarımız, sloganlarımız, dillerimizde türkülerimizle alanı dolduracağız. Bütün İstanbulluları bu büyük türküye çoluk çoçuk katılmaya davet ediyoruz.

HANGİ İL NEREDE

ANKARA Saat 11 .OO'de tren garı önünde toplanacak olan katılımcılar buradan Sıhhiye Meydanı'na yürüyecek. Meydandaki miting saat 14.00'te başlayacak. Ardından konser gerçekleştirilecek. .

İZMİR 1 Mayıs kutlamaları bu yıl da Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler, meslek odaları ve öğrenci toplulukları temcileriyle Ege Bölgesi'nin değişik noktalarından katılımcıların bir araya geleceği kutlamaların gün boyu sürmesi planlanıyor. Öğle saatlerinde Basmane, Konak Meydanı ve Alsancak Limanı bölgelerinde toplanacak katılımcılar oluşturacakları kortej eşliğinde saat 12.00'de Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçecekler. Mitingin katılımcıları 3 koldan yürüyerek 1 Mayıs alanına girecekler. KESK'e bağlı sendikalar Konak'tan, DÎSK'e bağlı sendikalar Basmane Meydanı'ndan ve Türk-Iş'e bağlı sendikalar Alsancak Limanı önünden yürüyüşe geçecekler. .

ADANA Emekçiler saat 13.00'te Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünde buluşarak, miting alanı Uğur Mumcu Meydanı'na dek yürüyecek, işsizlik sıralamasında üst sıralarda yer alan Adana'da mitinge işsizler, üreticiler, fabrikaları kapatılan tekstil işçileriyle YGS'deki 'şifre' mağduru lise öğrencileri de katılacak. .

ZONGULDAK Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü ve Miting Tertip Komitesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Madenci Anıtı'nda kutlanacak olan 1 Mayıs işçi Bayramı programını açıkladı. Kaymakçı'nın verdiği bilgiye göre saat 13.00'te istasyon Meydanı'nda toplanacak olan gruplar saat 14.00'te Madenci Anıtı'na yürüyecek. 

SAMSUN 1 Mayıs Düzenleme Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs kutlamaları istasyon Mahallesi'nden başlayacak yürüyüşle başlayacak. İstasyon Mahallesi'nden başlayacak olan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak mitingle sona erecek. 1 Mayıs kutlamalarına Türk-tş, KESK, DİSK, Hak-İş, Memur-Sen'e bağlı sendikalar ile TMMOB, TTB, TEB'in yanı sıra CHP, ÖDP, EMEP, TKP gibi siyasal partiler de destek verecek.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET