gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA BAKANLIĞI RESMİ ARABULUCU MÜRACAATLARI

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 59 ve 65 inci maddeleri gereği çıkarılan Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğüne göre aşağıda belirtilen illerdeki toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilmek üzere Seçici Kurul tarafından Resmi Arabulucular seçilecektir.

11 Kasım 2011 Cuma 00:19

 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 59 ve 65 inci maddeleri gereği çıkarılan Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğüne göre aşağıda belirtilen illerdeki toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilmek üzere Seçici Kurul tarafından Resmi Arabulucular seçilecektir.

A - İSTEKLİLERDE ARANILACAK NİTELİKLER:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde öngörülen genel koşulları taşımak,

3. Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

4. Siyasi partilerin organlarında görevli olmamak,

5. Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonlarda herhangi bir suretle görevli bulunmamak,

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunmamak, (Yükseköğretim Kanunu hükümleri saklıdır.)

7. Hukuk, sosyal politika, endüstri ilişkileri, iktisat ve işletme öğrenimi yapılan en az dört yıllık bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş ve işçi –işveren ilişkileri alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl iş hukukuyla ilgili görevlerde çalışmış olmak.

B - İSTENİLEN BELGELER:

1 - Başvuru formu (Bakanlığımız www.csgb.gov.tr web sayfasından temin edilebilir.)

2 - Nüfus cüzdanı örneği (T.C. kimlik numaralı)

3 - Onaylı diploma örneği

4 - Hizmet belgesi

5 - Sabıka kaydı belgesi

6 - 2 adet vesikalık fotoğraf

C. GÖREVLENDİRME İLLERİ:

 

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL

MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ALANI

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL

MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV

ALANININ KAPSADIĞI İLLER

RESMİ

ARABULUCU

SAYISI

Adana

Adana, Mersin, Niğde

4

Afyon

Afyon, Manisa, Uşak

3

Ankara

Ankara, Kırıkkale

13

Antalya

Antalya, Isparta, Burdur

5

Aydın

Aydın, Denizli, Muğla

4

Bursa

Bursa, Yalova

5

Çanakkale

Çanakkale, Balıkesir

3

Diyarbakır

Diyarbakır, Batman

3

Edirne

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

4

Elazığ

Elazığ, Tunceli, Bingöl

3

Erzincan

Erzincan, Gümüşhane, Bayburt

3

Erzurum

Erzurum, Ağrı, Muş

3

Eskişehir

Eskişehir, Kütahya, Bilecik

5

Gaziantep

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş

5

Hatay

Hatay, Osmaniye, Kilis

3

İstanbul

İstanbul

15

İzmir

İzmir

8

Kars

Kars, Ardahan, Iğdır

3

Kastamonu

Kastamonu, Çankırı, Çorum

3

Kayseri

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir

5

Kocaeli

Kocaeli

6

Konya

Konya, Aksaray, Karaman

4

Malatya

Malatya, Adıyaman

3

Mardin

Mardin, Siirt, Şırnak

3

Ordu

Ordu, Giresun

3

Samsun

Samsun, Sinop, Amasya

4

Sakarya

Sakarya, Bolu, Düzce

3

Sivas

Sivas, Tokat, Yozgat

3

Trabzon

Trabzon, Rize, Artvin

3

Van

Van, Bitlis, Hakkari

3

Zonguldak

Zonguldak, Karabük, Bartın

4

 

Resmi Arabulucular, istekleri de göz önünde bulundurularak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görev alanında en çok iki başvuruda bulunabilir. İstek olmayan görev alanına ilişkin illere başvurular arasından Seçici Kurul tarafından görevlendirme yapılır.

Görev süreleri 30/12/2011 tarihinde sona erecek olan ve yeniden görev almak isteyen Resmi Arabulucuların müracaat süresi içinde sabıka kaydı belgesi ve 2 adet fotoğraf ile başvuru formunu göndermeleri yeterli olacaktır.

D - BAŞVURU:

Yukarıdaki şartları taşıyan isteklilerin, belirtilen belgeleri, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 15 nci günün mesai saati sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İsmet İnönü Bulvarı No:42 06520 Emek/ANKARA) adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eksik belge ile başvuruda bulunanlar ve postada gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan olunur.

RESMİ ARABULUCULUK BAŞVURU FORMU

 

Adı ve Soyadı

:

 

Doğum Yeri ve Tarihi

:

 

Bitirdiği Okul - Yılı

:

 

Mesleği

:

 

 

 

Fotoğraf

Kısa Özgeçmişi

:

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESLER

YAZIŞMA ADRESİ          :

 

İKAMETGAH ADRESİ    :

 

TELEFONLAR

Ev Tel  :                                     İş Tel    :                                  Cep Tel  :

Faks     :                                     e-mail  :

 

BANKA HESABI

T.C. Ziraat Bankası………………………………...Şubesi

Hesap No………………………………………………….

 

GÖREV ALANI

1 -

2 -

…/…./2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda belirtilen resmi arabuluculuk yapacaklarda aranılan nitelikleri taşımaktayım.

10. (Onuncu) dönemde (31/12/2011-30/12/2014) resmi arabulucu olarak görev yapmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim. …./…../2011

 

                                                                                                                                                                                                             Adı ve Soyadı

                                                                                                                                                                                                                     İmza

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET