gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA İZİN MUAFİYETLERİ GENİŞLETİLDİ

Yabancıların Çalışma İzinleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle makine montaj ve ihracat/ithalat eğitimleri için gelen yabancıların çalışma izin muafiyetlerinde süre genişlemesi yapıldı.

22 Ocak 2015 Perşembe 06:19
ÇALIŞMA İZİN MUAFİYETLERİ GENİŞLETİLDİ

ÇALIŞMA İZİN MUAFİYETLERİ GENİŞLETİLDİ

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek” ibaresi “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek” olarak değiştirildi. Bu kapsamındaki yabancılara, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlandı.


Bu bentler daha önce;

"c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,


ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların," şeklindeydi.

Böylece makine montaj ve ihracat/ithalat eğitimleri için gelen yabancıların çalışma izin muafiyetlerinde süre genişlemesi yapıldı.


Kaynak: Ankara Danışmanlık

KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET