gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇSGB ÇALIŞMA, YİH İLE İSG UZMAN YARDIMCILIĞINI KAZANANLARA DUYURU

Sınavı kazanan Adayların aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 15/12/2010 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B Blok 1. Kat - İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA) teslim etmeleri gerekmektedir.

07 Aralık 2010 Salı 22:09
ÇSGB Çalışma, YİH ile İSG Uzman Yardımcılığını  Kazananlara Duyuru

DUYURU


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcılığı, YİH Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınav sonucu kazananları gösterir liste ektedir.


Sınavı kazanan Adayların aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 15/12/2010 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B Blok 1. Kat - İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA) teslim etmeleri gerekmektedir.


Bu duyuru tebligat mahiyetindedir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

a) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin olarak adayın yazılı beyanı.
b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin olarak adayın yazılı beyanı.
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı.
d) 6 adet fotoğraf 
(Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak çekilmiş vesikalık fotoğraf)

e) Mal bildirimi (Form doldurularak imzalanacak, zarfa konulup kapatılacak ve zarf üzeri imzalanacaktır.) Formu indirmek için tıklayınız.

f) Yüksek lisans yapmış olanlardan veya ortaöğrenimde (ortaokul, lise) normal eğitim süresine ek olarak hazırlık sınıfı okuyanlardan, durumu belirtir belge.AÇIKLAMA:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmelik” in atama başlıklı 15 inci maddesinin; 3, 4, 5, 6 fıkraları;

3) Sınavı kazananların birinci fıkrada belirtilen kadrolara atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.


4) Tebligatta belirtilen süre içerisinde başvurmayan asil adayların yerine yedek listeden başarı sırasına göre belirlenen adaylar hakkında bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.


5) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.


6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.


Hükümlerine amirdir.
 

 

Duyurulur.


PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

LİSTE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET