gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEPREM CANAVARI KAÇAK YAPILAŞMA ÜLKEMİZDE BİNALARIN YARISI KAÇAK

Başbakan Erdoğan'dan sonra Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da kaçak tüm yapıların yıkılacağını söyledi. Ancak verilere göre, Türkiye'de 18 milyon bina var ve bunların yarısı yenilenmeli. İstanbul'da ise durum daha vahim. 3.5 milyon konutun neredeyse iki milyonu olası bir depremde her an yıkılabilir,

28 Ekim 2011 Cuma 05:42
Deprem Canavarı Kaçak Yapılaşma Ülkemizde Binaların Yarısı Kaçak

Başbakan Erdoğan'dan sonra Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da kaçak tüm yapıların yıkılacağını söyledi. Ancak verilere göre, Türkiye'de 18 milyon bina var ve bunların yarısı yenilenmeli. İstanbul'da ise durum daha vahim. 3.5 milyon konutun neredeyse iki milyonu olası bir depremde her an yıkılabilir,

Başbakan'ın sözü 9 milyon bina demek! Başbakan Erdoğan'ın, ikudan kaybetseler de kaçak yapı, gecekondulan yıkacaklarını açıklamasının ardından 'kaç binanın yıkılması gerektiği' konusu gündeme oturdu. Türkiye genelinde bina stokunun yüzde 40-45 oranında yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Gayrimenkul Yatinm Ortaklığı Derneği Başkanı Işık Gökkaya, istanbul'da konutların yüzde 50'sinin kaçak olduğunun altinı çizdi. Bu da sadece istanbul'da 2 milyon, Türkiye'de 9 milyon binanın yıkılması demek

 GAYRİMENKUL Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkan: Işık Gökkaya, İstanbul'da 3.5 milyon konutun yüzde 50'sinin kaçak olduğuna işaret ederek, Türkiye genelinde de konut stoğunun yüzde 40-45'inin yenilenmesi gerektiğini belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kaçak yapılaşma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışma içine gireceklerini, iktidan kaybetseler de bunu yapacaklarını" belirterek, "Artik şehirlerimizde kaçak yapı, gecekondu, bunlara yönelik gerekirse yetkiyi tamamen Bakanlığımıza alacağız ve bu tür binalarını değiştirmeyen, bunlan yıkmayanlara sormadan kamulaştırmasını yapacak ve bu binalan biz yıkacağız" açıklaması, dikkatleri bundan sonra kaç binanın yıkılması gerektiği konusuna çevirdi.

GYODER Başkanı Gökkaya, bu açıklamanın tamamen arkasında durabilecekleri ve GYODER olarak da sürekli vurgu yaptıkları bir konuşma olduğunu ifade etti. Gökkaya, açıklamada kat mülkiyeti kanununun da yavaş yavaş ortadan kalkabileceğinin işaretlerinin verildiğini vurgulayarak, bu kanunun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanında imar haklarının tiansferinin de insanların yerlerinden ayrıldıktan sonra başka yerlere geçmesinde rahatlık sağlayacağım dile getiren Gökkaya, aynca imar haklarının menkulleştirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Envanter çıkarılmalı Türkiye'de 18 milyon konut stoğunun yüzde 45'inin sağlıksız olduğuna işaret eden Gökkaya, 1999 öncesinde yapılan binaların en kısa sürede envanterinin çıkartılması gerektiğini kaydetti. Daha önce 19 ilde başlatılan yapı denetiminin bu yılın başında 81 ile çıkarıldığını anımsatan Gökkaya, "Türkiye genelinde bir tarama yapmak, bir an önce yol haritasını çizmek gerekiyor. Biz GYODER olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ermindeyiz, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Milli seferberlik gibi herkesin bu fikrin arkasında olması lazım. Bu bir fırsattır" diye konuştu. Işık Gökkaya, büyük şehirlerin yarımda Anadolu'da da bir an önce envanter çıkarbp, yapı denetimini yeniden düzenlemek gerektiğini vurguladı. Türkiye genelinde bina stoğunun yüzde 40-45 oranında yenilenmesi gerektiğini söyleyen Gökkaya, "İstanbul'da 3.5 milyon konut stokunun yüzde 50'si kaçak. İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerek" dedi. 'Dönüşüm sarf Konut Geliştiricileri ve Yatirımcılan Derneği (KONUTDER) Başkam Ömer Faruk Çelik, Van'da meydana gelen 7.2'lik depremin bir kez daha konut stokunun ne kadar sağlıksız ve depreme dayanıksız olduğunu ortaya koyduğunu. Türkiye'nin deDrem kuşağında ver alduh Agaoglu: Binaların % 70'i güvenli değil. 

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu da Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına katıldığını ifade ederek, "Başbakan'ın söyledikleri kesin doğru. Testiyi kırmadan da tedbir almasını bilmek lazım. Van'daki deprem hepimizin yüreğini yaktı" dedi. Sadece kaçak yapıların değil eski yapılan binaların da yıkılması gerektiğini savunan Ağaoğlu, "Türkiye'de 18-19 milyon konut var, bunların yüzde 70'i deprem yönünden güvenli değil. Binalarımız çoğu bırakın depremi kendi ağırlığını taşıyacak güçte değil. Bina stoğumuzun asgari yüzde 50'sini yıkıp yeniden yapmalıyız. Bu da yaklaşık 9 milyon konuta tekabül eder" dedi.

MTKA: Bedelsiz yıkıma talibiz MTKA İnşaat Yıkım ve Enkaz Kaldırma Hizmetleri Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Ali Bulut da Türkiye'deki kaçak ve sağlıksız yapıların yıkım işine talip olduklarını, bunu da yıkımdan çıkacak hurdaların geri dönüşünden elde edecekleri gelirle, bedelsiz olarak yapabileceklerini belirtti. göz ardı edilerek inşa edilen binaların, adeta "un ufak" olduğunu belirtti. Bugün karşı karşıya kalınan en önemli sorunun, mevcut yapı stoğu olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti: "18 milyonluk yapı stoğumuzun yüzde 40'ı dayanıksız binalardan oluşuyor. Bu sorun, her depremden soma çokça duyduğumuz 'geçmiş olsun' dilekleriyle ve sorunlardan bahsetmekle halledilemez. Sorunların yarımda çözümleri de ortaya koymak gerekir, öncelikle bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatılmalıdır. Bu konuda yerel yönetimlerimize büyük iş düşüyor. Belediyeler İmar Müdürlükleri vasıtasıyla illerindeki dayanıksız binaları tespit etmeli, malikleri uyarmalı ve yeniden inşa için makul süreler vermelidir. Verilen süre içinde yeniden inşa tamamlanmamışsa, bu binalar kamu eliyle boşaltılmalıdır. Maliklerin boşalttığı bu evlerdeki imar haklan malikler adına müktesep hak haline getirilmeli ve malikler bu hakları her zaman kullanabilmelidir. İmar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu da bu minvalde yeniden düzenlenmelidir. Özellikle bu iki kanunda yapılacak düzenleme ile mevcut yapılar üzerindeki haklar müktesep hak kabul edilmelidir. Bunun yanı sıra binaların tahliyesi için oy birliği aranmamalı makul bir çoğunluğun kabulü ile tahliye gerçekleştirilebilmelidir.

Vatan

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET