gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DERNEKLERE BEYANNAME UYARISI

Kurulu ve faaliyette olan derneklerin, bir önceki yıla ait (01.01.2014–31.12.2014) Dernek Beyannamesini Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden doldurularak Mülki İdare Amirliğine verilmesi gerekmektedir.

04 Mart 2015 Çarşamba 13:56
DERNEKLERE BEYANNAME UYARISI


Dernek yöneticilerinin Dernekler Bürolarına gelmelerine gerek kalmadan beyanname ve tüm bildirimlerini internet üzerinden elektronik ortamda verebilmelerine imkân sağlanmış olup; belgelerin kâğıt ortamında verilme zorunluluğu kaldırılmıştır. DERBİS üzerinden elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerini (Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi gibi) veren DERBİS kullanıcılarının, bu beyanname ve bildirimlerin ayrıca çıktısını alarak Kaymakamlık İlçe Dernekler Büro Şefliğine getirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Kurulu ve faaliyette olan derneklerin, bir önceki yıla ait (01.01.2014–31.12.2014) gelir - gider işlemlerini ve diğer bilgilerini içeren Dernek Beyannamesini 5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 19.  Maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 84. maddesi uyarınca her yılın Nisan ayı sonuna kadar derneklerin Yönetim Kurulu Başkanları tarafından Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden doldurularak Mülki İdare Amirliğine verilmesi gerekmektedir.

2014 yılı beyannamelerinin alımına Dernekler Büro Şefliğince 01/01/2015 tarihinde başlanmış olup, belirtilen yasal süre içinde (30/04/2015) vermeyen Dernek Başkanları, Dernekler Kanunu'nun 32. maddesinin (I) bendine göre idarî para cezasıyla; beyannameleri bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler ise, yine aynı yasanın ilgili hükmünce ağır para cezası ile cezai-adli işleme tabi tutulacaktır.

Söz konusu idari para cezaları Dernek Başkanlarını ilgilendirdiğinden, Yönetim Kurulu Başkanlarının mutlak surette beyannamelerini zamanında vermeleri gerekmektedir.

kamudanhaberler,04.03.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET